Steintavlen

Nyheter og informasjon fra barnehaven

Velkommen tilbake til oss!

August19Vi ønsker dere hjertelig velkommen tilbake etter en lang og fin sommerferie.

Vi gleder oss til å møte små og store igjen!

God sommerferie!

thumbnail_20190628_140720

Vi vil takke for samarbeidet i dette barnehageåret og vil ønske dere alle en god sommer!

Mette Eriksen, ny daglig leder fra august 2019

thumbnail_20190624_091448

Da kan vi ønske vår nye daglig leder fra august 2019 hjertelig velkommen til oss!

Mette Eriksen er utdannet steinerpedagog fra Steinerhøyskolen i Oslo. Hun har arbeidet ved ulike steinerbarnehager tidligere som pedagogisk leder. I tillegg har hun drevet med alternativbehandling og terapeutisk veiledning.

Velkommen!

Varsel om økning av foreldrebetaling fra august 2019

Som varslet i november 2018 settes maksprisen på en barnehageplass opp fra 2990,- til 3040,- fra 01.08.2019. Kostpenger kommer i tillegg.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Har du/dere spørsmål rundt dette, ta kontakt med Mie.

Mie