Nyheter under Fredagsbrev

 • 13-02-2015
 • 13-02-2015
 • 13-02-2015
 • 13-02-2015
 • 13-02-2015
 • 13-02-2015
 • 13-02-2015
 • 13-02-2015
 • 13-02-2015

Fastelavnsfest i barnehagen

I dag har vi hatt fest, og Blomsterengen ble invitert til Kløverengen for å se barna spille eventyret om alle dyrene i votten. Dette eventyret har også Marianne fortalt for de minste og vist som dukketeater. Det ble bakt boller på begge avdelinger og de ble servert med krem og syltetøy.

Neste uke har skolene vinterferie og det er noe færre barn i barnehagen.

God helg og god ferie til alle som drar iveg!

Mvh. Karin

 • 16-01-2015
 • 16-01-2015
 • 16-01-2015

Kløverengen er invitert til eurytmiforestilling i Lille salen kommende tirsdag.

Tirsdag 20.januar kommer Charlotte og Gøran Krantz som begge arbeider med eurytmi ved Steinerhøyskolen i Jærna. De skal vise forestillingen om skinnvotten og alle dyrene. Småklassene og Kløverengen er invitert, og forestillingen er i Lille salen kl. 10.00.

Forrige fredag ble pepperkakehuset knust, og da var det fint å være i den nyoppsatte lavoen.

Barna står og sager ved, de sager store kubber. De sager gran og bjørkeved og rot og tyristubber. De sager fint, de sager fort, så hviler de når det er gjort.

Mvh. Karin

Dugnad i barnehagen tirsdag 6.mai.

Dugnaden begynner kl.17.00, og vi håper på godt oppmøte! Er det noen som ønsker seg en spesiell oppgave av det som står nevnt, er vi glad for å få vite det.

Oppgaver inne: Vindusvask, vask av tekstiler, vask av lampekupler i alle rom, vask av lettvegger på toalett, og støvsuging av avdelings- og garderobevegger. Ellers diverse på hver avdeling.

Oppgaver ute: Tetting av taket på uteboden og av hull i gulvet i samme bod. Maling av gjerdet. Reparering av opphøyede bed og bearbeiding av jorda. Arbeid med kompostbingene.

Det skal mures bed på berget: Det skal mures kanter til et bed. En kløft oppe ved sklia skal fylles, og kulpen ved hellegangen skal gjøres grunnere med mørtel og rundstein. Stein skal samles og vaskes.

Muligens kan gamle dører og karmer bæres ned fra loftet og legges i tilhenger.

Vi holder på til kl.19.00 og avslutter så med kaffe/te og noe å bite i.

Bondegårdstur for Kløverengen blir onsdag 28.mai.

God helg! Mvh. Karin

 • 05.05.2014
 • 05.05.2014
 • 05.05.2014
 • 05.05.2014
 • 05.05.2014
 • 05.05.2014
 • 05.05.2014
 • 05.05.2014

Første dag etter påske lette barna etter egg i barnehagen.

På morgenen ble Blomsterengen invitert inn på Kløverengen for å være med på ringen. Sammen sang barna «haren ut i gresset» og «i en skog en stue lå», og så delte de frukt med hverandre. På eventyrrommet fikk barna høre eventyret om haren som maler eggene og gjemmer dem. Da ville alle ut i hagen for å se om haren også hadde gjemt egg til oss, og det hadde han!

På onsdagen var de eldste barna på besøk hos 1.klasse i Skogstjernen. Det ble en hyggelig dag, og barna fikk være med på hele skoledagen frem til skolebarna skulle på SFO.

Vi har deilige dager med mye utelek, og ofte spiser barna ettermiddagsmåltidet ute.

Idag har barnehagen hatt kommunalt tilsyn. Temaet for tilsynet var «barns trivsel – mobbing». Barnehagen har utarbeidet en «mot mobbing- plan», som senere vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Representantene fra barnehageforvaltningen begynte møtet med å gratulere oss med resultatet på Brukerundersøkelsen. Den viste at foreldrene i Steinerbarnehagen er svært fornøyde med sin barnehage.

Jeg vil minne om dugnaden som vi har på ettermiddagen tirsdag 6.mai.

God helg!

Mvh. Karin