Nyheter under Kløverengen

Referat fra foreldremøtet på Kløverengen 21. mars

Vi begynte med å fortelle litt om barnegruppen.

Evalueringsområdet for Kløverengen dette året har vært og er frileken inne på avdelingen.

Vi har hatt fokus på at leken skal være god og konstruktiv, og vi har lagt særlig vekt på rolleleken som er en sentral arena for språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse. Gjennom å ta en annen rolle i rolleleken får barna erfaringer med å ta andres perspektiv, som igjen gjør det lettere å føle empati. Barna får bruke fantasien sin. Les mer