Nyheter under Nyhetsbrev

 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017
 • 07-12-2017

Adventstid i barnehagen

Mandag var det kommet snø, og barna kunne ake og kose seg ute.

Tirsdag var det adventshage i barnehagen. Bildet viser den lysende spiralen i Lille salen, der Kløverengen var samlet, og Blomsterengen var samlet på eventyrrommet der de fikk tenne hvert sitt røde lys i et eple.

Onsdag fikk barnehagen besøk av St.Nikolas. Barna hadde satt skoene sine pent på matta i garderoben, og inne ble det vasket og gjort rent. St.Nikolas fikk komme inn på Blomsterengen og ble tatt godt imot. På Kløverengen fikk også Ruprecht være med inn.
St.Nikolas trillet clementiner til alle, og da han hadde gått fant barna gullmynter i støvlene sine.
Takk for besøket, og velkommen tilbake neste år!

Neste onsdag kommer Lucia til barnehagen.

Fredag 15.desember kl.9.00 ønskes alle foreldre velkommen til adventsstund på Blomsterengen. Lyset i adventskransen tennes og det blir servert gløgg og småkaker.
På Kløverengen inviterer barn og ansatte til julefest kl.14.30. Gjestene får se barna spille julespillet.

Mvh. Karin

 • 06-11-2017
 • 06-11-2017
 • 06-11-2017
 • 06-11-2017

Lanternekveld i barnehagen mandag 13.november kl.17.30

Nå blir kveldene mørkere og kjøligere.
For å beskytte vårt lille lys, har vi laget lanterner.
Symbolsk sett er det et inderlig, innvendig lys vi vil tenne.

Mandag 13.11.17 kl. 17.30 går vi med lanterner i barnehagen.
Vi ønsker små og store hjertelig velkommen!

Foreldre og gjester venter ute foran barnehagen,
langs hellene, med sine lanterner tent.
Barnehagebarna samles i garderoben, og får sine lanterner.
De voksne danner allè utenfor barnehagen, – fra hoveddøren til porten.
Foresatte til de små barna er med sitt barn i garderoben.
Så kommer barna og personalet syngende ut med tente lanterner.
Vi håper at alle som kjenner sangene er med og synger.
Når barna er vel igjennom “allèen”, går foreldre og gjester
inn i rekken til sitt/sine barn og går videre sammen med barnet.
Vi danner en lang rekke, går ned foran Skogstjernen,
opp på skoleplassen, rundt “knausen” mellom skolehusene, og inn på skoleplassen, ”oppropsplassen” igjen.
Der danner vi en stor krets.
Vi synger våre sanger, og får høre en historie om den gode Martin.
Vi får besøk av “lanternemannen” som kommer
østenfra sol og vestenfra måne.
Når alle har fått lanternekaker, og vi har
sagt farvel til vår gjest,
tar vi også farvel med hverandre.
Ta lanternene med hjem og la de lyse i høstmørket.

VEL MØTT!

P.S. For å slippe å ha biler ved barnehagen denne kvelden, ber vi dere parkere på skolens parkeringsplass nede ved videregåendebygget.
Ikke parker på ballplassen foran Skogstjernen eller oppe på skoleplassen. Dersom noen kommer for sent, må de finne oss underveis. Da tar personalet med barnets lanterne.
Lanternene ønsker ikke konkurranse av billys og blitz.

Sangene vi synger.

Her går jeg med min lanterne, lanterne går med meg.
Der oppe lyser en stjerne, her nede lyser jeg.
Jeg går omkring, mitt lys er tent, labimmela, bammela, bom.
Jeg går omkring, mitt lys er tent, labimmela, bammela, bom.

Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne,
kom storm og vind, kom storm og vind,
du slukker aldri lanternen min.

Lys i min lanterne, jeg går med deg så gjerne.
Rød og grønn og gyllen vei, lys mitt lys du slukker ei.

Mvh. Karin

Varsel om økning av foreldrebetaling fra januar 2018

I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagen.
Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 180 kroner per måned til 2 910 kroner fra 1. januar 2018.
Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 17.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Mvh. Karin

 • 13-10-2017
 • 13-10-2017
 • 13-10-2017

Nå settes det av tid for foreldresamtaler i barnehagen.

I oktober og november settes det av tid for foreldresamtaler. Lister med datoer og klokkeslett settes opp utenfor hver avdeling. Ikke vent med å skrive dere på.

Eurytmi i barnehagen for Kløverengens 4- og 5 åringer blir i år på torsdager kl.10.00 med oppstart i uke 44.

Mandag denne uka hadde 5-åringene sin første formiddagstur ned på Skogstjernen. Onsdagsturene for alle Kløverbarna startet også denne uka.

En utholdende gjeng med foreldre sagde og grov i regnværet på onsdag. De fikk ferdigstilt en flott balansegang og butikk- hytta er påbegynt. Takk for innsatsen!

Jeg minner om at barnehagen er stengt fredag 10.november og at det er lanternekveld mandag 13.november kl.17.30. Invitasjon vil komme. Barna skal etter hvert lage lanterner. Spør på avdelingen om de trenger syltetøyglass.

Mvh. Karin