Nyheter under Ukategorisert

Endringer i reglene om foreldrebetaling i barnehage

Her kommer informasjon som er publisert på kommunens sider 29.04.2015

Fra 1.mai er maksprisen for en hel barnehageplass endret til kr 2.580 kroner. Samtidig innføres det en ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Ordningen ble vedtatt 17. april. Moss kommune holder nå på med å utarbeide søknadsskjemaer og informasjon om ordningen og rutiner for søknadsprosess og saksbehandling.  Så fort dette er klart, vil det bli mulig å søke om redusert betaling. Vedtakene vil selvfølgelig ha tilbakevirkende kraft slik at reduksjonen i pris vil gjelde fra 1. mai.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Med den nye maksimalprisen vil dette si at husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 473.000 kan ha rett til redusert foreldrebetaling. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Ordningen er søknadsbasert. Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke om det. Sist tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon.  Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av gangen.

Vedtak om redusert foreldrebetaling som fattes før neste barnehageår starter 15. august 2015, kan vare ut barnehageåret 2015/2016, ettersom selvangivelsen for 2014 vil være grunnlaget for vedtaket både før og etter sommerferien.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Les mer på moss.kommune.no

Mvh. Karin

 

 • 20-01-2015
 • 20-01-2015
 • 20-01-2015
 • 20-01-2015
 • 20-01-2015
 • 20-01-2015
 • 20-01-2015
 • 20-01-2015

Bilder fra dagens eurytmiforestilling.

En stor takk til Charlotte og Gøran Krantz!

Kløverengen hadde fått høre eventyret om skinnvotten på forhånd, så når dyrene kom ut av skogen, en etter en, kjente barna dem igjen.

Mvh. Karin

 • 14.08.2014
 • 14.08.2014
 • 14.08.2014
 • 14.08.2014
 • 14.08.2014

Velkommen til nytt barnehageår!

Vi gleder oss over å møte dere alle igjen, og barna er glade for å se hverandre og for igjen å kunne leke sammen.

Sommeren har vært tørr og varm, og bakken var dekket av brunt løv da vi kom tilbake etter ferien. Nå tar vi gladelig imot regnet som kommer! Pass på at barna har nok skiftetøy på garderobeplassen og at klær og fottøy er navnet.

Idag er siste barnehagedag for de som skal begynne i 1.klasse. Takk for nå og lykke til! ønsker vi både barn og foreldre.

Imorgen begynner et nytt barnehageår og vi tar imot 8 nye barn denne høsten. Det er 13 barn på Blomsterengen og 20 barn på Kløverengen.

Hele årsplanen med fagområdene vil bli gitt til nye foreldre i september. Den vil også bli å finne på vår hjemmeside. Den praktiske delen med årsruta, dagsrytme, og planlegging og samarbeid 14-15 blir delt ut til alle så snart den blir klar.

Høstens foreldremøte holdes torsdag 11.september, og dato og tid for høsttakkefesten er onsdag 17.september kl.14.30.

Uværet tidlig denne uken gjorde at vi mistet telefonforbindelsen. Dette gjelder både skole, SFO og barnehage. Inntil vi har fått nytt anlegg nås vi på mail. Foreldre kan sende beskjeder pr. sms  til mitt mobilnummer.

Jeg ønsker alle en fin høst!

Mvh, Karin