1 Tilbakeblikk, hvordan har vi hatt det på avdelingen så langt i år? Språkutviklingen hos barna er god, og morsom å følge. Mye fin lek blant barna, mange bruker klossene. Barna er kreative i bruken av de lekene som finnes i barnehagen.