Nyheter: mars 2013

  • 24.mars
  • 24.mars
  • 24.mars

Referat fra foreldremøtet på Blomsterengen 21. mars

1 Tilbakeblikk, hvordan har vi hatt det på avdelingen så langt i år?

Språkutviklingen hos barna er god, og morsom å følge.

Mye fin lek blant barna, mange bruker klossene. Barna er kreative i bruken av de lekene som finnes i barnehagen. Les mer