Nyheter: april 2013

  • 12.april
  • 12.april
  • 12.april
  • 12.april
  • 12.april
  • 12.april

Endelig rapport om radon har kommet, og det er som korttidsmålingen viste. Det er lave verdier i barnehagen.

Årsmiddelverdien er på 30 Bq/m3 på Blomsterengen og 40 Bq/m3 på Kløverengen.

Steinerskolen har en gymsal, og den får barnehagen låne. Torsdager fremover våren vil Kløverengen være der en formiddagstime.

Det er sølete og vått i barnehagen nå som is og snø smelter. Send med barna godt fottøy. Nå er det cherrox og snart gummistøvler som gjelder.

Bilder er fra den siste uken. God helg! Mvh. Karin

  • 4.april
  • 4.april
  • 4.april

Referat fra foreldremøtets fellesdel

Referat fra foreldremøtets fellesdel med blant annet forespørsel om dugnadsgruppe for maling av sandkasseslottet.

Referat fra foreldremøtets felles del 21.03.13

Foreldre og personale fra begge avdelinger møttes på Blomsterengen til felles informasjon fra Karin. Les mer

Referat fra foreldremøtet på Kløverengen 21. mars

Vi begynte med å fortelle litt om barnegruppen.

Evalueringsområdet for Kløverengen dette året har vært og er frileken inne på avdelingen.

Vi har hatt fokus på at leken skal være god og konstruktiv, og vi har lagt særlig vekt på rolleleken som er en sentral arena for språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse. Gjennom å ta en annen rolle i rolleleken får barna erfaringer med å ta andres perspektiv, som igjen gjør det lettere å føle empati. Barna får bruke fantasien sin. Les mer