Nyheter: oktober 2014

Varsel om økning av foreldrebetalingen fra januar 2015

I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagene.

I regjeringen Solbergs budsjettforslag for 2015 er det foreslått en økning av maksimalsatsen til kr. 2580,- pr. måned. Den endelige satsen, som vil kunne avvike fra den foreslåtte, vil imidlertid bli vedtatt i Stortinget i desember 2014. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dette vil også gjelde for vår barnehage da vi følger maxpris.

Det blir foreløpig ingen endring i prisen for måltidene i Steinerbarnehagen.

Mvh. Karin

  • 10.10.2014
  • 10.10.2014
  • 10.10.2014
  • 10.10.2014
  • 10.10.2014
  • 10.10.2014
  • 10.10.2014
  • 10.10.2014

Planleggingsdagen 11.11.14 flyttes til våren 15

Planleggingsdagen som i vår årsrute er satt til tirsdag 11.november 2014 flyttes til mandag 9.mars 2015.

Det er Steinerbarnehagestevne i Gjøvik fra ettermiddagen fredag 6.mars, lørdag 7. og søndag 8., og stevnet er for alle ansatte.

Barnehagen har igjen fått egen telefon. Nå er det vårt gamle nummer 69278588 vi treffes på.

Jeg minner om gruppefotografering ca. kl. 10.00 mandag 20. oktober.

God helg!

Mvh. Karin