I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagene. I regjeringen Solbergs budsjettforslag for 2015 er det foreslått en økning av maksimalsatsen til kr. 2580,- pr. måned. Den endelige satsen, som vil kunne avvike fra den foreslåtte, vil imidlertid bli vedtatt i Stortinget...

Planleggingsdagen som i vår årsrute er satt til tirsdag 11.november 2014 flyttes til mandag 9.mars 2015. Det er Steinerbarnehagestevne i Gjøvik fra ettermiddagen fredag 6.mars, lørdag 7. og søndag 8., og stevnet er for alle ansatte. Barnehagen har igjen fått egen telefon. Nå er det vårt gamle nummer 69278588...