Takk for samarbeidet i året som har gått, og takk for tilliten dere foreldre har vist oss! Velkommen til adventstund/juleavslutning fredag 19. desember! På Blomsterengen begynner adventstunden kl. 9.00, og på Kløverengen ønsker de velkommen kl.9.30. Gi beskjed på avdelingene om dere har anledning til å være med...

Maksimalprisen for foreldrebetaling heves fra 1.januar 2015. Den nye satsen blir kr. 2480,- pr. mnd. Denne økningen er i forhold til  den forventede prisøkningen i Norge i 2015 på rundt 3 prosent. Inkludert alle måltider blir dette kr. 2780,-pr. barn og kr. 4816,- for søskenpar...

Hun heter Stine og skal være hos oss frem til 6.mars. Benjamin skal fra nå ha praksis på Blomsterengen og han skal være hos oss ut våren....

Fredag kom St. Nicolas på besøk til barnehagen. Han var staselig kledd og hadde med seg clementiner til barna. Da han hadde gått fant de eldste barna en sjokoladegullmynt i skoen sin. Svarte Pit måtte stå ved porten og vente. Neste fredag får vi besøk av...