Søknadsfristen er 1.mars, og nye foreldre som vurderer å søke plass for sitt barn i vår barnehage er hjertelig velkommen til å besøke oss! Vi fortsetter med en småbarnsavdeling og en avdeling for de større barna. Alle som går i barnehagen nå beholder barnehageplassen til barnet begynner på...

En stor takk til Charlotte og Gøran Krantz! Kløverengen hadde fått høre eventyret om skinnvotten på forhånd, så når dyrene kom ut av skogen, en etter en, kjente barna dem igjen. Mvh. Karin...

Tirsdag 20.januar kommer Charlotte og Gøran Krantz som begge arbeider med eurytmi ved Steinerhøyskolen i Jærna. De skal vise forestillingen om skinnvotten og alle dyrene. Småklassene og Kløverengen er invitert, og forestillingen er i Lille salen kl. 10.00. Forrige fredag ble pepperkakehuset knust, og da var det fint å være i...

Vårens planleggingsdag legges til fredag 6.mars. Fredag 30.januar har vi kommunalt tilsyn. Det er to representanter fra kommunalavdelingen for kultur og oppvekst som kommer til oss. Temaet for tilsyn 2015 er: Barnehagens egenart med fokus på 5-åringene. Mvh. Karin...