Årsmøte i venneforeningen er øverste organ for Stiftelsen Steinerskolen i Moss og Stiftelsen Steinerbarnehagen i Moss. I venneforeningen er både skolens og barnehagens foreldre og ansatte medlemmer. Årsmøtet velger representanter til alle skolens styrende organer og til barnehagens stiftelsesstyre. Helge Isberg tar gjenvalg for foreldrene...

Kommende onsdag skal de eldste barna på Kløverengen, 2009 og 2010, på teaterforestilling i Nesparken. Det er musikk og dans elever ved vg 1 Kirkeparken som har laget forestillingen som heter "tap og vinn med samme sinn". Forestillingen begynner kl. 10.00. og barna drar med bussen...

Her kommer informasjon som er publisert på kommunens sider 29.04.2015 Fra 1.mai er maksprisen for en hel barnehageplass endret til kr 2.580 kroner. Samtidig innføres det en ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Ordningen ble vedtatt...

Takk for onsdagens dugnadsinnsats! Det som kunne gjøres denne ettermiddagen ble gjort. For de som ikke hadde anledning til å komme på dugnaden gjenstår oppgaver som oljing av porten, beising av utemøblene, maling av gjerdet og vask av tak over vognskjul. Eventuelt en snekkeroppgave. Kommende onsdag, 13. mai, har...