Nyheter: mai 2015

 • 20-05-2015
 • 20-05-2015
 • 20-05-2015

Onsdag 3. juni kl. 18.00 er det årsmøte i venneforeningen.

Årsmøte i venneforeningen er øverste organ for Stiftelsen Steinerskolen i Moss og Stiftelsen Steinerbarnehagen i Moss.

I venneforeningen er både skolens og barnehagens foreldre og ansatte medlemmer.

Årsmøtet velger representanter til alle skolens styrende organer og til barnehagens stiftelsesstyre.

Helge Isberg tar gjenvalg for foreldrene inntil en ny representant er valgt, og Anders Lorenzen fortsetter som stiftelsesstyrets formann. Torill og Marianne fortsetter som ansatterepresentanter.

Årsmøtet mottar også rapport fra skolens og barnehagens drift og økonomi og fra alle skolens komiteer i tillegg til venneforeningens aktiviteter og drift.

Årsmøtet holdes i skolens sal og begynner kl. 18.00. Dagsorden og møtepapirer vil være tilgjengelig der.

 

 • 18-05-2015
 • 18-05-2015
 • 18-05-2015

Tap og vinn med samme sinn

Kommende onsdag skal de eldste barna på Kløverengen, 2009 og 2010, på teaterforestilling i Nesparken. Det er musikk og dans elever ved vg 1 Kirkeparken som har laget forestillingen som heter «tap og vinn med samme sinn».

Forestillingen begynner kl. 10.00. og barna drar med bussen som går fra Nøkkeland kl. 09.08.

Alle som skal være med må være kledd i forhold til været, de må ha med matpakke og være i barnehagen innen kl. 08.45.

Mvh. Karin

Endringer i reglene om foreldrebetaling i barnehage

Her kommer informasjon som er publisert på kommunens sider 29.04.2015

Fra 1.mai er maksprisen for en hel barnehageplass endret til kr 2.580 kroner. Samtidig innføres det en ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Ordningen ble vedtatt 17. april. Moss kommune holder nå på med å utarbeide søknadsskjemaer og informasjon om ordningen og rutiner for søknadsprosess og saksbehandling.  Så fort dette er klart, vil det bli mulig å søke om redusert betaling. Vedtakene vil selvfølgelig ha tilbakevirkende kraft slik at reduksjonen i pris vil gjelde fra 1. mai.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Med den nye maksimalprisen vil dette si at husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 473.000 kan ha rett til redusert foreldrebetaling. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Ordningen er søknadsbasert. Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke om det. Sist tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon.  Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av gangen.

Vedtak om redusert foreldrebetaling som fattes før neste barnehageår starter 15. august 2015, kan vare ut barnehageåret 2015/2016, ettersom selvangivelsen for 2014 vil være grunnlaget for vedtaket både før og etter sommerferien.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Les mer på moss.kommune.no

Mvh. Karin

 

 • 08-05-2015
 • 08-05-2015
 • 08-05-2015
 • 08-05-2015
 • 08-05-2015
 • 08-05-2015
 • 08-05-2015
 • 08-05-2015

Vi minner om at fredag etter Kristi Himmelfart er barnehagen stengt.

Takk for onsdagens dugnadsinnsats! Det som kunne gjøres denne ettermiddagen ble gjort. For de som ikke hadde anledning til å komme på dugnaden gjenstår oppgaver som oljing av porten, beising av utemøblene, maling av gjerdet og vask av tak over vognskjul. Eventuelt en snekkeroppgave.

Kommende onsdag, 13. mai, har vi mai-fest i barnehagen. Barna har malt sine egne flagg, og vi skal gå i tog opp til Steinerskolen og rope «hurra!» og synge vår og 17.maisanger.

Begge avdelinger samles ute i barnehagen kl. 10.15. Da gjør vi oss klare. De største barna foran med barnehagens fane, og så går vi opp til skolen hvor skolens elever vil møte oss underveis. Vi skal være oppe foran salbygget kl. 10.25. Der tar også lærerne imot oss, og sammen synger vi Nasjonalsangen. Så går vi syngende ned til barnehagen igjen, hvor Torill venter oss med pølsebod, frukt og kake.

Foreldre som har lyst og anledning til å være med er hjertelig velkommen!

God helg! Mvh. Karin