Vi gleder oss over å møte dere alle igjen, både barn og foreldre! Våre blomster og potetplanter står fint etter ferien takket være gode hjelpere som har vannet i sommer. Takk til dere! Frukttrærnes fargerike bekledning er begnagd! ser det ut til, og mange av stoffvimplene lå på bakken da...