Fredag 29.april stenger barnehagen kl.14.00. 6 av de ansatte drar til Fredrikstad for å være med på kurs og foredrag. Hovedforedraget har tittelen: Hjertebånd - veien til menneskelighet. - Det lille barns vei til sikker tilknytning som bakgrunn for sunn oppvekst og utvikling. Mandag 2.mai har...

79% av våre foreldre svarte på brukerundersøkelsen. Det var den nest høyeste svarprosenten av alle barnehager i Moss kommune :) I år ble barnehagene ikke sammenlignet med hverandre. Hver barnehage fikk sine resultater. På en skala fra 1-6 fikk Steinerbarnehagen et totalt snitt på 5,4. Snittet...

Denne uken kom Selma til Kløverengen. Hun er student på Berle og skal være hos oss i 3 uker. Neste uke kommer Sissel. Velkommen! Vi har 2 faste tilkallingsvikarer som kommer til oss når vi trenger det. Det er Maiki og Corinn som nå er på...