Nyheter: mai 2016

 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016
 • 23-05-2016

Bilder fra dugnad, mai-fest og potetsetting

Det var en kjempeinnsats som ble gjort på dugnadsdagen 11.mai både inne og ute! Tusen takk!
6 kubikk sand å trille ut viste seg å være i meste laget, men da ble også sandkassene ved SFO og Skogstjernen fylte.

Til mai-festen kom det mange gjester. Ida, som skal være avdelingsleder på Blomsterengen fra midten av juni, hadde også anledning til å være med oss den dagen, og nå er hun vikar på avdelingen frem til Åsa går i fødselspermisjon.

I dag har kommende 1.klasse vært på Skogstjernen og satt poteter og sådd korn.

Mandag 30.mai er det barneteaterfestival i Moss, og den dagen tar Kløverengen en tur til byen for å se en av forestillingene. Foreldrene vil få mer informasjon om dette.

Jeg minner om sommerfesten for barn, foreldre og gjester på begge avdelinger fredag 10.juni kl. 14.30.

Mvh. Karin

 • 11-05-2016
 • 11-05-2016
 • 11-05-2016

Mai-fest i barnehagen på formiddagen 13.mai.

Kommende fredag, 13. mai, har vi mai-fest i barnehagen. Alle barna har laget sine egne flagg for vi skal gå i tog opp til Steinerskolen og rope «Hurra!» og synge vår- og 17.maisanger. Begge avdelinger samles ute i barnehagen kl. 10.15. Da skal vi gjøre oss klare til å gå i tog. Kl .10.25 er vi oppe foran skolens salbygg, og der står lærere og elever og tar imot oss, for vi skal synge nasjonalsangen sammen med dem. Så går vi ned til barnehagen igjen hvor vi har pølsebod, frukt og kake. Foreldre som har lyst og anledning til å være med er hjertelig velkommen!

Mvh. Karin

 • 04-05-2016
 • 04-05-2016
 • 04-05-2016

Dugnad i barnehagen onsdag 11.mai fra kl.17.00. Vi avslutter med boller og kaffe kl.19.00.

Værforbehold. Regner det utsetter vi dugnaden.

Mye skal gjøres inne i barnehagen og arbeidsoppgavene vil dere finne ved døren inn til avdelingene. Hør også med avdelingens personale.
Av tyngre oppgaver inne kan nevnes støvsuging av tak og vegger og vasking av lampekupler.
Ta med bøtte og nødvendig utstyr. Har noen støvsuger de kan ta med? Gardintrapp?

Om noen er forhindret fra å komme kan stofflampeskjermer og gardiner tas med hjem for å vaskes og strykes.

Ute skal lagret kompost fordeles i bed, og kompost fra bingen ved porten skal til lagringsbingen.

Sandkassa må fylles, og jeg bestiller 6 kubikk med sand som tippes på en presenning utenfor porten. Jeg trenger et antall foreldre med gode rygger som kan trille sanda til den store sandkassa onsdag ettermiddag. Noe skal til SFO.

Takpappen på lekeboden har huller og det trengs reparasjon. Er det en blant våre foreldre som kan ta seg av reparasjonen?
Gi meg beskjed så finner vi ut hva som må skaffes av materialer.

Det er et dobbelt røfte på gjerdet som enda står umalt. Kanskje er det en fordel å skru det fra hverandre. Malerarbeidet kan begynne dugnadsdagen, eller om noen ikke har anledning til å komme da kan det gjøres en annen dag.
Gi meg beskjed så jeg kan ha utstyret klart.

Finnes det en blant våre foreldre som kan kunsten å mure? Vi kan ha flere oppmurede bed på berget.
Kunne vi fått murt fast en stokk i bakken mon tro?
Vi ønsker å trekke en snor mellom et tre og en fast stokk til å henge tepper over til teppelekehytte. Gi meg beskjed før dugnadsdagen.

Kløverengens yttergarderobe skal få hyller og den oppgaven har Kristoffer påtatt seg.
Bård tar med en kabeltrummel som det skal lages liten lekehytte av.

Vi håper på godt vær, godt oppmøte og stor innsats! 🙂

Mvh. Karin