Det var en kjempeinnsats som ble gjort på dugnadsdagen 11.mai både inne og ute! Tusen takk! 6 kubikk sand å trille ut viste seg å være i meste laget, men da ble også sandkassene ved SFO og Skogstjernen fylte. Til mai-festen kom det mange gjester. Ida,...

Kommende fredag, 13. mai, har vi mai-fest i barnehagen. Alle barna har laget sine egne flagg for vi skal gå i tog opp til Steinerskolen og rope «Hurra!» og synge vår- og 17.maisanger. Begge avdelinger samles ute i barnehagen kl. 10.15. Da skal vi gjøre...