Vi har bestilt portrettfotografering og bilder av gruppene hver for seg. Dersom det ikke regner foregår fotograferingen ute fra kl. 9.30. Fotografen begynner med portretter av Blomsterengbarna for så å ta gruppebilde av dem, og fortsetter så med Kløverengen. Gi beskjed hvis dere ønsker søskenbilder. Årsplanen...

Vi møtes i barnehagen, og går sammen ned i «Lillesalen» i barnehagens underetasje, ved SFO. Der får vi en liten musikalsk opptakt, og Kløverengen vil vise eventyrskuespillet om kålrota. Så går vi opp i barnehagen igjen og der blir det suppe til alle og enhver: Hildes potet og...

21 av 33 barn var representert. Vi startet med presentasjonsrunde av foreldre og ansatte. På vår hjemmeside kan dere gå inn på «hvem er hvem» og se hvem de ansatte er og hvor lenge de har jobbet i barnehagen. Hvem som blir valgt som foreldrerepresentanter blir også...