Nyheter: januar 2017

Omgangssyke i barnehagen.

Det går omgangssyke i barnehagen i disse dager.
Barn og ansatte som blir rammet skal etter folkehelseinstituttets anbefaling være hjemme fra barnehagen i 48 timer etter symptomfri. Dette for å begrense omfanget.

Mvh. Karin

 • 25-01-2017
 • 25-01-2017
 • 25-01-2017
 • 25-01-2017

Tiden er inne for å forberede neste barnehage år. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.mars

Lørdag 11.februar er det åpen dag på Steinerskolen og Steinerbarnehagen. Skolen er åpen fra kl.11.00 til kl. 14.00.

Steinerbarnehagen vil være åpen fra kl. 12.00. til kl.14.00. To ansatte vil være tilstede for å vise rundt og snakke med interesserte.

Foreldre som vurderer å søke barnehageplass hos oss er hjertelig velkommen!
Passer det ikke å komme 11.februar er dere velkommen til å besøke oss i barnehagetiden. Send oss en mail så vi kan avtale tid.

Det er samordnet opptak i Moss kommune. Det betyr at all søkning til barnehagene skjer gjennom
Moss kommune, men det er fortsatt den enkelte barnehageeier som avgjør hvem som får plass i
barnehagen. Alle barnehagene følger sine egne opptakskriterier/vedtekter.
Benytt elektronisk søknadsskjema på www.moss.kommune.no

1. Søknad om barnehageplass (ny) for søsken av barn med barnehageplass
2. Søknad om overføring til annen barnehage
3. Søknad om endring av plasstype i samme barnehage (gjelder ikke Steinerbarnehagen)
4. Oppsigelse av barnehageplass. Benytt skjema for 2016-2017.

Husk å benytte korrekt skjema (barnehageåret 2017/2018).

Til alle foreldre i Steinerbarnehagen.
Vi fortsetter med en småbarnsavdeling og en avdeling for de større barna. Alle som går i barnehagen nå beholder barnehageplassen til barnet begynner på skolen, eller plassen sies opp skriftlig. Fra 8.august 2017 overføres noen av barna fra Blomsterengen til Kløverengen.
Det er 1 måneds oppsigelse og fristen for oppsigelse er 1.april. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i perioden 1. mai til 14. august må man betale for plassen.

Om dere vurderer å søke overføring til annen barnehage, eller det av andre årsaker er en mulighet for at barnet ikke skal gå i Steinerbarnehagen fra høsten 2017, må vi få beskjed om det.
Eget skjema hvor dere svarer på hvorvidt dere ønsker å beholde barnehageplassen eller søker overføring til annen barnehage, legges ut i barnehagen og må besvares innen 13. februar.

I desember 16 ble det gjort endringer/tillegg i barnehagens vedtekter. Punkt 5, 6, 7 og 12. Vedtektene finnes på hjemmesiden under «praktisk».

Her kommer info. fra Moss kommune om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid.
Merk:Søknad sendes den kommunen barnet har bostedsadresse.

Mvh. Karin

Redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid:

Familier i husstander med en samlet person- og kapitalinntekt under kr. 500.500 har rett til redusert foreldrebetaling. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av sin inntekt.
Alle 3, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timers gratis opphold i barnehage per uke. Inntektsgrensen for gratis oppholdstid er satt til kr. 428.000 fra 01.08.2017.
Bortsett fra inntektsgrensene og begrensninger i barnas alder for gratis kjernetid, gjelder de samme reglene for de to moderasjonene.

Begge ordningene er søknadsbaserte. Samme skjema benyttes for begge ordningene. Skjemaet er elektronisk og ligger på www.moss.kommune.no.

Vedtak fattes for ett barnehageår om gangen. De som har redusert foreldrebetaling i 2016/17, må søke på nytt for barnehageåret 2017/18.
Øvrige foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke.
For at søknadene skal bli behandlet må dokumentasjon på inntekt for husstansmedlemmene følge søknaden. Slik dokumentasjon vil for vedtak som fattes for barnehageåret 2017/18 være selvangivelsen for 2016.
Søknadsfrist er 1. august 2017 dersom reduksjonen skal tre i kraft fra 15. august 2017.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes enslig forsørger, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret. Siste tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon.

Ordningen gjelder for barn i private og kommunale barnehager. Ansvaret for gjennomføringene er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene. Alle vedtak om redusert betaling for barn i privat barnehage vil bli sendt i kopi til barnets barnehage. Den private barnehagen vil da fakturere korrekt beløp.

Kommunalavdeling kultur og oppvekst
Med hilsen

Solveig Lundberg
rådgiver barnehage (tlf 907 37 623

 • 19-01-2017
 • 19-01-2017
 • 19-01-2017
 • 19-01-2017
 • 19-01-2017
 • 19-01-2017
 • 19-01-2017
 • 19-01-2017
 • 19-01-2017

Den nye bålpanna er tatt i bruk.

I dag har Kløverengen stekt sveler på den nye bålpanna. Bålpanna fungerte fint og svelene smakte godt.
Marianne begynte å steke svelene inne på Kløverengen, men da gikk brannalarmen!

Det viste seg at taksensoren inne på avdelingen var svært følsom. Det skal vi få gjort noe med.
En ny alarmsentral byr på nye utfordringer og vi lærte noe av denne hendelsen.
Barn og voksne på begge avdelinger fikk denne gangen en uforberedt brannøvelse.

Bildene er fra dagens svelesteking og fra gårsdagens forestilling i Lillesalen. Sonja spilte på sine krystall skåler av kvarts, og brukte stemmen på mange måter. Det var en fascinerende opplevelse for store og små.

Mvh. Karin

Barnas musikkteater i barnehagen onsdag 18.01. kl. 9.00

25.oktober skulle barnas musikkteater vært hos oss, men forestillingen ble utsatt pga. sykdom.
Kommende onsdag får vi imidlertid besøk, og forestillingen begynner kl. 9.00 presis.
Forestillingen vil finne sted i Lille salen ved SFO.
Det er viktig at barna kommer i god tid slik at vi kan bruke den tiden vi trenger ned trappene.
De eldste barna på Blomsterengen får være med, og 1.klasse fra Skogstjernen er invitert.
Det er skolens og barnehagens venneforening som spanderer denne konserten.

Her kommer litt om forestillingen.

Akustiske Stemninger solo-konsert: Et spennende møte med de kjente norske barnesangene i helt nye tolkninger inspirert av indisk sang, overtonesang og vokaltradisjoner fra Himalaya-regionen.
Barnas Musikkteater tilbyr en stemningsfylt og vakker konsert til barnehagene.

De mest kjente norske barnesangene tolkes i nye utgaver med overtonesang, gregoriansk sang og indisk inspirert sang, akkompagnert av krystallskåler av kvarts.

Sanger som “So ro lillemann”, “Bjørnen sover” og “Bæ Bæ lille lam” begynner som seg selv og transformeres underveis inn i spennende vokalreiser til Himalaya fjellene, til jazz-improvisasjoner eller inn i overtonesang – hvor barna får oppleve en sanger som synger to-stemt med seg selv. Hver melodi forvandles tilslutt til seg selv igjen; og barna får dermed bli med på reisen gjennom en musikalsk-tematisk utvikling.

Det er duket for en annerledes, stemningsfylt og spennende konsert.

Vi gleder oss!
Mvh. Karin