I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagen. Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 180 kroner per måned til 2 910 kroner fra 1. januar 2018. Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 17. Betaling for kost kommer...

I oktober og november settes det av tid for foreldresamtaler. Lister med datoer og klokkeslett settes opp utenfor hver avdeling. Ikke vent med å skrive dere på. Eurytmi i barnehagen for Kløverengens 4- og 5 åringer blir i år på torsdager kl.10.00 med oppstart i uke...

Fredag 10.november har de kommunale barnehagene planleggingsdag. De private barnehagene er invitert til å være med på deres formiddagsprogram. Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved universitetet i Agder skal holde foredrag med tema: Trivsel og utvikling- mobbing. Planleggingsdagen som er oppført i vår årsplan fredag 29.juni...

Onsdag 11.oktober ønskes de som har mulighet velkommen til utedugnad i barnehagen. Dugnadsansvarlig Anders, som vil være i barnehagen fra kl.15.00, skriver: «Hei og velkommen til høstdugnad! I år er oppgavene å grave hull og sette ned stolper i forbindelse med de nye «attraksjonene» i barnehagen. Balansestokker,...