Nyheter: november 2018

Foreldreundersøkelse – brukerundersøkelse

papir-og-blyant

 

Vi minner om at det nå er to dager igjen til foreldreundersøkelsen/brukerundersøkelsen stenger.

Har du spørsmål angående undersøkelsen, ta kontakt med Mie.

Med vennlig hilsen

Mie

Dukketeater, tirsdag 27.11.18

20181126_110922Tirsdag 27.11.18, kl 12:00 skal Kløverengen på dukketeater på Steinerskolen. Vi skal se «Til huttetutenes land».

Vi gleder oss.

Med vennlig hilsen

Mie

Varsel om økning av foreldrebetaling fra januar 2019

I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagen.

Regjeringen foreslår en økning i maksimalprisen for en barnehageplass fra 2910,- til 2990,- fra 1. januar. I tillegg foreslås det å øke maksimalprisen til 3010,- fra 1. august 2019.

Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 2018.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra familier med lav inntekt. Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt gratis kjernetid.
I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling, det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Med vennlig hilsen
Mie

Informasjon angående barnehagens telefonsystem

imagesFra fredag 30.11.18 opprettes det ett nytt telefonsystem i barnehagen.
Barnehagens nåværende nummer 45 95 56 10 blir ett hovednummer, og ved å ringe nummeret vil du komme frem til ett sentralbord. Sentralbordet vil gi tre tastemuligheter:
1. for Kontor
2. for Kløverengen
3. for Blomsterengen

Telefonnummeret 45 95 56 10 kan ikke lengre ta imot sms.

Kontoret, Kløverengen og Blomsterengen vil ifra 30.11.18 ha direktenummere.
Kontortelefon: 91 92 38 08
Kløverengen: 91 92 38 07
Blomsterengen: 91 92 38 09
Telefonene vil ha avslått mobildata og wifi.

Vi oppfordrer foreldrene til å benytte direktenummerene til avdelingene, ved telefonsamtaler eller sms. Vi ønsker også at beskjeder om fravær gis før kl 09:00.

Årsaken til denne endringen er at vi ønsker:
1. At telefoner og sms kanaliseres til der de skal, og at dette skal gi mer ro på avdelingene.
2. At foreldre og foresatte lettere kan treffe på den/de personer de ønsker å samtale med.

Ved spørsmål, ta kontakt med Mie.

Med vennlig hilsen
Mie

Lanternefest i barnehagen 2018

20181109_131453

 

Nå blir kveldene mørkere og kjøligere.
For å beskytte vårt lille lys, har vi laget lanterner.
Symbolsk sett er det et inderlig, innvendig lys vi vil tenne.

Tirsdag 13.11.18 kl. 17.30 går vi med lanterner i barnehagen.

VI ØNSKER SMÅ OG STORE HJERTELIG VELKOMMEN!

Foreldre og gjester venter ute foran barnehagen,
langs hellene, med sine lanterner tent.
Barnehagebarna kommer inn og får sine lanterner.
Barna samles i garderobene, mens de voksne danner allè utenfor barnehagen, – fra hoveddøren til porten. Foresatte til de små barna er med sitt barn i garderoben. Så kommer barna syngende ut med tente lanterner.
Vi ønsker at alle som kjenner sangene er med og synger.
Når barna er vel igjennom “allèen”, går foreldre og gjester
inn i rekken til sitt/sine barn. Vi danner en lang rekke og går opp på skoleplassen, rundt “knausen” mellom skolehusene, og inn på skoleplassen, ”oppropsplassen” igjen. Der danner vi en stor krets.
Vi synger våre sanger, og får så høre en historie.
Vi får besøk av “lanternemannen” som kommer østenfra sol og vestenfra måne.
Når alle har fått lanternekaker og vi har sagt farvel til vår gjest, tar vi også farvel med hverandre.
Ta lanternene med hjem og la de lyse i høstmørket.

VEL MØTT!

P.S. For å slippe å ha biler ved barnehagen denne kvelden, ber vi dere parkere på skolens parkeringsplass nede ved videregåendebygget.
Ikke parker på ballplassen foran Skogstjernen eller oppe på skoleplassen. Dersom noen kommer for sent, må de finne oss underveis. Da tar personalet med barnets lanterne.
Lanternene ønsker ikke konkurranse av billys og blitz.

Sanger til lanternefesten:

Her går jeg med min lanterne, lanterne går med meg.
Der oppe lyser en stjerne, her nede lyser jeg.
Jeg går omkring, mitt lys er tent, la bimme la bamme la bom
Jeg går omkring, mitt lys er tent, la bimme la bamme la bom

Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne,
kom storm og vind, kom storm og vind,
du slukker aldri lanternen min.

Med vennlig hilsen

Mie