I januar 2019 kommer Marianne Haugli tilbake på jobb, hun har vært borte fra midt i oktober pga operasjon. Edit Maria Haglund har dessverre sagt opp sin stilling i prøvetiden og slutter hos oss ved årets slutt. Vi arbeider med å få ansatt ny barnehagelærer.   Med vennlig hilsen Mie...