Årsmøte i venneforeningen er øverste organ for Stiftelsen Steinerskolen i Moss og Stiftelsen Steinerbarnehagen i Moss.

I venneforeningen er både skolens og barnehagens foreldre og ansatte medlemmer.

Årsmøtet velger representanter til alle skolens styrende organer og til barnehagens stiftelsesstyre.

I år har barnehagen to representanter på valg: Marius Langseth har sittet sine to år for foreldrene og Helge Isberg Gillespie foreslås valgt. Anders Lorenzen, som er styrets formann tar gjenvalg.

Årsmøtet mottar også rapporter fra skolens og barnehagens drift og økonomi og fra alle skolens komiteer i tillegg til venneforeningens aktiviteter og drift.

Årsmøtet holdes i skolens store sal og begynner kl. 18.00. Dagsorden og møtepapirer vil være tilgjengelig fra 13. mai