Vi ønsker å tydeliggjøre årstidenes skiftninger for barn og gi dem gode årstidsopplevelser.