Steintavlen

Nyheter og informasjon fra barnehaven

 • 14.02.2014
 • 14.02.2014
 • 14.02.2014
 • 14.02.2014
 • 14.02.2014
 • 14.02.2014
 • 14.02.2014
 • 14.02.2014
 • 14.02.2014
 • 14.02.2014

Tirsdag 4.mars er det møte i barnehagens samarbeidsutvalg.

Da møtes avdelingenes foreldrerepresentanter og representanter for de ansatte. Vi skal planlegge foreldremøtet, som holdes torsdag 13.mars, og se på barnehagens budsjett. For øvrig skal vi samtale om livet i barnehagen. Er det saker som gjelder barnehagens virksomhet og innhold, som foreldre ønsker vi skal ta opp på dette møtet, kan dere gi meg beskjed eller kontakte foreldrerepresentantene.

I går tok Adelheid med seg Skogstjerneklubben, kommende 1.klasse, til Nøkkeland skole. De var invitere av 3.klasse der til å se deres skuespill om Klatremus. To av barna i den klassen har tidligere gått på Kløverengen.

Det er sølevær om dagen, men barna koser seg i snø og sand og vann. Pass på at barna har nok skiftetøy og husk å ta med vått tøy hjem.

Neste uke er det skolens vinterferie. Da er det også færre barn i barnehagen og personalet kan få mulighet til å avspasere de timene de har tatt ekstra.

Vi har hatt noen tilfeller av øyekatarr blant barna den siste uken. Dette er smittsomt, så vær obs på rødsprengte øyne og gult puss. Øyendråper bør tas hvis dette oppstår.

Jeg ønsker alle som tar fri en god vinterferie. Vi som blir i barnehagen skal kose oss her!

God helg! Mvh. Karin

Tiden er inne til å forberede neste barnehageår. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

Til alle foreldre i Steinerbarnehagen.

Vi fortsetter med en småbarnsavdeling og en avdeling for de større barna. Alle som går i barnehagen nå beholder barnehageplassen til barnet begynner på skolen, eller plassen sies opp skriftlig.  Det er 1 måneds oppsigelse og fristen for oppsigelse er 1.april. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i perioden 1. mai til 14. august må man betale for plassen.

Om dere vurderer å søke overføring til annen barnehage, eller det av andre årsaker er en mulighet for at barnet ikke skal gå i Steinerbarnehagen fra høsten 2014, må vi få beskjed om det.

Barnehagen tilbyr nå bare 100 % plasser. De som har 80 % plass får beholde den, men har dere ønske om endring til 100 % fra august 2014 er det mulighet for det.

Eget skjema hvor dere svarer på hvorvidt dere ønsker å beholde barnehageplassen, endre fra 80 % til 100 % plass, eller søker overføring til annen barnehage, legges ut i barnehagen og må besvares innen 14. februar.

Om overføring til annen barnehage. Nedenfor har jeg klippet fra kommunens skriv til foresatte til barn i alle barnehager i Moss.

Med vennlig hilsen Karin, 22.januar 2014

 

“Ønskes overføring til annen barnehage benyttes elektronisk søkning på www.moss.kommune.no

Her må dere krysse av for at søknaden gjelder overføring til annen barnehage. Oppgi grunn for hvorfor det søkes om overføring.

 

Søknadsfristen er 1. mars 2014.

 

Det er ingen automatikk i at man får innvilget overføring. Innvilgelse av overføringssøknadene er avhengig av opptakskriterier i den enkelte barnehage, ledighet og gruppesammensetning m.m.

 

I Moss kommunes barnehager gjelder følgende opptakskriterier for overføring:

1. 5-åringer som skal ha sitt siste år i barnehage før skolestart og som ønsker nærmiljøbarnehage.

2. Barn fra hjem med betydelige vanskeligheter med å benytte tilbudet med hensyn til åpningstider og beliggenhet.

 

I de ikke kommunale barnehagene gjelder den enkelte barnehages opptakskriterier, disse finner dere på www.moss.kommune.no 

Hvis man får avslag på overføringssøknaden blir søknaden liggende på søkerlisten. Får man søknaden om overføring innvilget og takker ja til plassen, må man levere skriftlig oppsigelse til den barnehagen hvor barnet har plass i dag.

 

Det er samordnet opptak i Moss kommune. Det betyr at all søkning til barnehagene skjer gjennom Moss kommune, men det er fortsatt den enkelte barnehageeier som avgjør hvem som får plass i barnehagen. Alle barnehagene følger sine egne opptakskriterier og opptakskrets. Det er mulig å søke overføring ved hovedopptak og ved suppleringsopptak i løpet av barnehageåret.”

 

Kommunalavdeling kultur og oppvekst

Med hilsen Solveig Lundberg

Rådgiver (tlf. 90737623)

 • 17.01.2014
 • 17.01.2014
 • 17.01.2014
 • 17.01.2014
 • 17.01.2014
 • 17.01.2014
 • 17.01.2014
 • 17.01.2014

Vi er vel inne i det nye året!

13. januar var jula definitivt over. Da ble pepperkakehuset knust til stor begeistring for små og store.

Da barna kom tilbake etter juleferien var det ikke mye som minnet om vinter. Det blåste og det regna, men det har heldigvis endret seg. Kong vinter kom med snøen og endelig kunne barna ake.

På torsdag tok Kløverengen med seg rompeakebrett og gikk til akebakken ved skolehagen. Hilde ble i barnehagen og forberedte deilig potet og purresuppe.

Renata har praksis på Kløverengen og hun skal være hos oss ut april. Fredag er hennes matdag og da serverer hun blomkål og brokkolisuppe.

Jeg ønsker alle en riktig god helg!

Mvh. Karin

 • 19.12.13
 • 19.12.13
 • 19.12.13
 • 19.12.13
 • 19.12.13

Vi ønsker dere alle en riktig god jul!

Takk for samarbeidet i året som har gått, og takk for tilliten dere foreldre har vist oss!

I formiddag var alle barn og voksne invitert inn på Blomsterengen for å være med på adventstunden der inne, og vi ønsket hverandre god jul!

Klokken 12 var Kløverengen invitert opp i skolens sal. Der viste Steinerskolens lærere “Kristi fødselsspill” og “hyrdespillet”.

Fredag 20.desember er siste barnehagedag før juleferien. Den dagen stenger barnehagen kl.14.00. Vi møtes igjen fredag 3.januar 2014.