Steintavlen

Nyheter og informasjon fra barnehaven

Referat fra foreldremøtet på Kløverengen 21. mars

Vi begynte med å fortelle litt om barnegruppen.

Evalueringsområdet for Kløverengen dette året har vært og er frileken inne på avdelingen.

Vi har hatt fokus på at leken skal være god og konstruktiv, og vi har lagt særlig vekt på rolleleken som er en sentral arena for språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse. Gjennom å ta en annen rolle i rolleleken får barna erfaringer med å ta andres perspektiv, som igjen gjør det lettere å føle empati. Barna får bruke fantasien sin. Les mer

  • 24.mars
  • 24.mars
  • 24.mars

Referat fra foreldremøtet på Blomsterengen 21. mars

1 Tilbakeblikk, hvordan har vi hatt det på avdelingen så langt i år?

Språkutviklingen hos barna er god, og morsom å følge.

Mye fin lek blant barna, mange bruker klossene. Barna er kreative i bruken av de lekene som finnes i barnehagen. Les mer