Nyheter under Blomsterengen

  • 4.april
  • 4.april
  • 4.april

Referat fra foreldremøtets fellesdel

Referat fra foreldremøtets fellesdel med blant annet forespørsel om dugnadsgruppe for maling av sandkasseslottet.

Referat fra foreldremøtets felles del 21.03.13

Foreldre og personale fra begge avdelinger møttes på Blomsterengen til felles informasjon fra Karin. Les mer

  • 24.mars
  • 24.mars
  • 24.mars

Referat fra foreldremøtet på Blomsterengen 21. mars

1 Tilbakeblikk, hvordan har vi hatt det på avdelingen så langt i år?

Språkutviklingen hos barna er god, og morsom å følge.

Mye fin lek blant barna, mange bruker klossene. Barna er kreative i bruken av de lekene som finnes i barnehagen. Les mer