Møt oss

Hvem er hvem?

Sisselrota

MarianneMarianne Haugli
Pedagogisk leder og medlem av stiftelsesstyret
Utdannet Steinerpedagog våren 1999. Har jobbet i barnehagen siden 1987. Ansatterepresentant i S.U.

RosaRosa Centurion Lyng
Assistent og medlem av stiftelsesstyret
Har jobbet i barnehagen siden høsten 2009 og har tidligere vært vår faste vikar.

Ailyn Haugen Ailyn Haugen
Fagarbeider
Har vært vår faste vikar gjennom Personalhuset 2019-2020. Er ansatt i midlertidig engasjement fram til sommeren 2021.

Blomsterengen

Ida Kristine BerntzenIda Kristine Berntzen
Pedagogisk leder
Ansatt i svangerskapsvikariatet til Anita Valle fra august 2020 til sommeren 2021.

Kristine (Kikki) Staff Ørsnes Kristine (Kikki) Staff Ørsnes
Steinerpedagog
Steinerpedagog utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo og har tidligere jobbet på småbarnsavdeling i Steinerbarnehage siden 2014. Hun er ansatt fra august 2020. Ansatterepresentant i S.U.

RachelRachel Nygård
Barne- og ungdomsarbeider
Har jobbet i barnehagen siden høsten 1997.

Kløverengen

Kristine Rør KirkebyKristine Rør Kirkeby
Pedagogisk leder
Har jobbet i barnehagen som vikar fra våren 2019 og er ansatt i vikariat fram til sommeren 2021.

LineLine Christiansen
Assistent
Har jobbet i barnehagen siden høsten 2001.

HildeHilde Sogn
Barne- og ungdomsarbeider
Har jobbet i barnehagen siden høsten 2005.
Ansatterepresentant S.U. vara.

Ansatte i permisjon

Anita ValleAnita Valle
Pedagogisk leder i svangerskapspermisjon høst 2020 – vår 2021
Har arbeidet i barnehagen siden juni 2019.

Anne MarieAnne Marie ‘Mie’ Fredriksen
Pedagogisk leder i permisjon høst 2020 – vår 2021
Mie har ett års permisjon fra barnehagen for å jobbe som førskolelærer i 1. klasse i Steinerskolen i Moss.

Barnehagens kontor

Mette EriksenMette Eriksen
Daglig leder og medlem av stiftelsesstyret
Mette Eriksen er utdannet ved Steinerhøyskolen i Oslo og har vært ansatt siden august 2019.

Stiftelsesstyret

Elisabeth HermansenElisabeth Hermansen
Formann
Vært i styret siden juni 2016.

MarianneMarianne Haugli
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn mai 2018.

Tom Henrik Johnsen
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn mai 2018.

RosaRosa Centurion Lyng
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn siden juni 2019.

Mette EriksenMette Eriksen
Medlem av stiftelsesstyret
Mette Eriksen er utdannet ved Steinerhøyskolen i Oslo og har vært ansatt siden august 2019.

Foreldrerepresentant og samarbeidsutvalg

AndersAnders Kyvik
Representant, Sisselrota og Blomsterengen

MonicaMonica Dørum
Representant, Kløverengen

Christine Helene Jenson
Vara, Kløverengen

Julemarkedrepresentant

Ingrid Lillebø
Representant, Kløverengen og Blomsterengen

KayaKaya Hermansen
Representant, Sisselrota og Blomsterengen

Lars Strømnæss
Representant, Sisselrota

Venneforeningsrepresentant

Christine Helene Jenson
Representant, Kløverengen

KayaKaya Hermansen
Representant, Blomsterengen og Sisselrota