Nyheter under Nyhetsbrev

Hipp hurra for Rachel!

Rachel, mars19Vi gratulerer Rachel så mye med gjennomført og bestått fagprøve. Hun er nå barne- og ungdomsarbeider. Hipp, hurra!

Opptak til barnehageåret 2019-2020

Trenger du barnehageplass eller kjenner du noen som trenger det?

Går inn via Moss kommune sin hjemmeside. Søk via link https://barnehage.visma.no/moss

Ønsker du omvisning eller informasjon om barnehagen, ta kontakt med oss på telefon eller mail.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars 2019.

ute 1,

Pedagoger fra januar 2019

I januar 2019 kommer Marianne Haugli tilbake på jobb, hun har vært borte fra midt i oktober pga operasjon.

Edit Maria Haglund har dessverre sagt opp sin stilling i prøvetiden og slutter hos oss ved årets slutt.

Vi arbeider med å få ansatt ny barnehagelærer.

 

Med vennlig hilsen

Mie

Varsel om økning av foreldrebetaling fra januar 2019

I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagen.

Regjeringen foreslår en økning i maksimalprisen for en barnehageplass fra 2910,- til 2990,- fra 1. januar. I tillegg foreslås det å øke maksimalprisen til 3010,- fra 1. august 2019.

Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 2018.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra familier med lav inntekt. Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt gratis kjernetid.
I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling, det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Med vennlig hilsen
Mie

Informasjon angående barnehagens telefonsystem

imagesFra fredag 30.11.18 opprettes det ett nytt telefonsystem i barnehagen.
Barnehagens nåværende nummer 45 95 56 10 blir ett hovednummer, og ved å ringe nummeret vil du komme frem til ett sentralbord. Sentralbordet vil gi tre tastemuligheter:
1. for Kontor
2. for Kløverengen
3. for Blomsterengen

Telefonnummeret 45 95 56 10 kan ikke lengre ta imot sms.

Kontoret, Kløverengen og Blomsterengen vil ifra 30.11.18 ha direktenummere.
Kontortelefon: 91 92 38 08
Kløverengen: 91 92 38 07
Blomsterengen: 91 92 38 09
Telefonene vil ha avslått mobildata og wifi.

Vi oppfordrer foreldrene til å benytte direktenummerene til avdelingene, ved telefonsamtaler eller sms. Vi ønsker også at beskjeder om fravær gis før kl 09:00.

Årsaken til denne endringen er at vi ønsker:
1. At telefoner og sms kanaliseres til der de skal, og at dette skal gi mer ro på avdelingene.
2. At foreldre og foresatte lettere kan treffe på den/de personer de ønsker å samtale med.

Ved spørsmål, ta kontakt med Mie.

Med vennlig hilsen
Mie