Nyheter under Nyhetsbrev

Tiden er inne til å forberede neste barnehageår. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

Til alle foreldre i Steinerbarnehagen.

Vi fortsetter med en småbarnsavdeling og en avdeling for de større barna. Alle som går i barnehagen nå beholder barnehageplassen til barnet begynner på skolen, eller plassen sies opp skriftlig.  Det er 1 måneds oppsigelse og fristen for oppsigelse er 1.april. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i perioden 1. mai til 14. august må man betale for plassen.

Om dere vurderer å søke overføring til annen barnehage, eller det av andre årsaker er en mulighet for at barnet ikke skal gå i Steinerbarnehagen fra høsten 2014, må vi få beskjed om det.

Barnehagen tilbyr nå bare 100 % plasser. De som har 80 % plass får beholde den, men har dere ønske om endring til 100 % fra august 2014 er det mulighet for det.

Eget skjema hvor dere svarer på hvorvidt dere ønsker å beholde barnehageplassen, endre fra 80 % til 100 % plass, eller søker overføring til annen barnehage, legges ut i barnehagen og må besvares innen 14. februar.

Om overføring til annen barnehage. Nedenfor har jeg klippet fra kommunens skriv til foresatte til barn i alle barnehager i Moss.

Med vennlig hilsen Karin, 22.januar 2014

 

“Ønskes overføring til annen barnehage benyttes elektronisk søkning på www.moss.kommune.no

Her må dere krysse av for at søknaden gjelder overføring til annen barnehage. Oppgi grunn for hvorfor det søkes om overføring.

 

Søknadsfristen er 1. mars 2014.

 

Det er ingen automatikk i at man får innvilget overføring. Innvilgelse av overføringssøknadene er avhengig av opptakskriterier i den enkelte barnehage, ledighet og gruppesammensetning m.m.

 

I Moss kommunes barnehager gjelder følgende opptakskriterier for overføring:

1. 5-åringer som skal ha sitt siste år i barnehage før skolestart og som ønsker nærmiljøbarnehage.

2. Barn fra hjem med betydelige vanskeligheter med å benytte tilbudet med hensyn til åpningstider og beliggenhet.

 

I de ikke kommunale barnehagene gjelder den enkelte barnehages opptakskriterier, disse finner dere på www.moss.kommune.no 

Hvis man får avslag på overføringssøknaden blir søknaden liggende på søkerlisten. Får man søknaden om overføring innvilget og takker ja til plassen, må man levere skriftlig oppsigelse til den barnehagen hvor barnet har plass i dag.

 

Det er samordnet opptak i Moss kommune. Det betyr at all søkning til barnehagene skjer gjennom Moss kommune, men det er fortsatt den enkelte barnehageeier som avgjør hvem som får plass i barnehagen. Alle barnehagene følger sine egne opptakskriterier og opptakskrets. Det er mulig å søke overføring ved hovedopptak og ved suppleringsopptak i løpet av barnehageåret.”

 

Kommunalavdeling kultur og oppvekst

Med hilsen Solveig Lundberg

Rådgiver (tlf. 90737623)

Endret foreldrebetaling i barnehagene

Den nye regjeringen fremmer i sitt budsjettforslag at prisen for hel plass i barnehage skal øke til kr. 2.405,- i 2014. Den forrige regjeringen hadde forslag om kr. 2.360,-. På bakgrunn av dette og med forbehold om vedtak i Stortinget, vil prisen for en heldagsplass i Steinerbarnehagen være kr. 2405,- fra og med januar 2014. Prisen for deltidsplass vil øke tilsvarende. Prisen for måltidene i barnehagen forblir uendret.

Lanternefest i barnehagen tirsdag 12.november kl.17.30

Nå blir kveldene mørkere og kjøligere.

For å beskytte vårt lille lys, har vi laget lanterner.

Symbolsk sett er det et inderlig, innvendig lys vi vil tenne.

 

Tirsdag 12.11.13 kl. 17.30

ønsker vi små og store velkommen til lanternefest.

 

Foreldre og gjester venter ute foran barnehagen, langs hellene, med sine lanterner tent.

Barnehagebarna kommer inn og får sine lanterner.

Barna samles i garderoben, mens de voksne danner allè utenfor, – fra hoveddøren til porten.

Foresatte til de små barna er med sitt barn i garderoben.

Så kommer barna syngende ut med tente lanterner.

Det er fint om alle som kjenner sangene er med og synger.

Når barna er vel igjennom “allèen”, går foreldre og gjester inn i rekken til sitt/sine barn.

Vi danner en lang rekke, går ned foran Skogstjernen, så opp på skoleplassen, rundt “knausen”

mellom skolehusene, og inn på skoleplassen, ”oppropsplassen” igjen. Der danner vi en stor krets,

synger våre sanger, og får så høre en historie.

Vi får besøk av “lanternemannen” som kommer østenfra sol og vestenfra måne.

Når alle har fått lanternekaker, og vi har sagt farvel til vår gjest,

tar vi også farvel med hverandre.

Ta lanternene med hjem og la de lyse i høstmørket.

VEL MØTT!

P.S. For å slippe å ha biler ved barnehagen denne kvelden, ber vi dere parkere på skolens parkeringsplass nede ved videregåendebygget.

Ikke parker på ballplassen foran Skogstjernen eller oppe på skoleplassen.

Dersom noen kommer for sent, må de finne oss underveis. Da tar personalet med barnets lanterne.

Lanternene ønsker ikke konkurranse av billys og blitz.

  • 31.10.2013
  • 31.10.2013
  • 31.10.2013
  • 31.10.2013
  • 31.10.2013
  • 31.10.2013

Fredag 1.november ønsker vi Renata velkommen.

Renata er fra Ungarn og skal være på Kløverengen 3 dager i uken i 3 måneder. Vi gleder oss til å ta henne imot!

Høsten har så langt gitt oss mange godværsdager. Barna er glade i å være ute og leke og de har det moro i allslags vær. Adelheid har saget ved med barna, de er med og raker, og nå er også kompostbingen tømt. Den komposten blir fin! Ettermiddagsmåltidet har vi spist ute så sant det har latt seg gjøre og ostesmørbrød er alltid populært. Tirsdag 12.november er det lanternefest og den har barna begynt å forberede. På begge avdelinger lager de lanterner, og alle barna får høre eventyret om det Lille lammet Snehvit.