Velkommen til Steinerbarnehagen i Moss

Start her

}

Rytme

Trygg strukturert rytme

j

Aktiv

Aktiv deltakelse i hverdagen i et giftfritt miljø

l

Sunn

Sunne, hyggelige og hjemmelagde måltider

R

Natur

Opplevelse av naturens kretsløp

)

Veletablert

En veletablert barnehage

Den gode barnehagedagen

Lek, opplevelser og skapende krefter

Egen lek og det rytmiske

God tid til den frie leken vektlegges. Dermed får barna mulighet til konsentrasjon og til å utvikle sin egen skaperglede og fantasi. En levende og rytmisk inndeling av dagen og uken gir gjenkjennelse og trygghet. Årets høytider forberedes og feires med små og store fester. Barna er ute og leker i allslags vær.

Voksne som forbilder

Gjennom etterligning, ved egne handlinger og opplevelser, lærer barna livet å kjenne. Drivkraften ligger i barnas etterligningstrang. Barna får delta i det som skjer og opplever at de voksne tar vare på deres omgivelser. Det bakes, vaskes, stelles, snekres, sages og repareres.

Gode og ekte sanseopplevelser

Leker i naturmaterialer som ikke er normerte og ferdig utformet brukes bevisst fordi dette stimulerer barnets skapende krefter. Bygningene er laget av miljøvennlige, ikke-giftige materialer, innvendig lasert i duse farger.

Ringleker og eventyr

Barna hører eventyr og er med på sanger, rim, regler, fingerleker og ringleker. Slik øves språkets rytme og nyansering. Barna får bruke enkle musikkinstrumenter og ofte gjøres dukketeater og enkle skuespill.

Sunne og hyggelige måltider

Barna får vegetarisk mat og i juni 2020 mottok vi vårt Debio Valørmerke i GULL. En godkjenning der vi garanterer matservering med over 90% økologiske matvarer.

I den 3. utgaven av Steinerbladet 2020, ble det skrevet en artikkel om barnehagens arbeid mot Gullmerket i Debio, kalt “God mat er gul verdt!”

Du kan lese artikkelen her

Måltidene tilberedes i rommet der barna er. Barna kjenner duftene omkring seg og deltar i forberedelsene. Appetitten vekkes og barna gleder seg til maten.

Barn og voksne spiser sammen. Levende lys er med på å skape en hyggelig og rolig stemning rundt bordet.

Debio Gull

 

Fri lek betyr at barna kan leke som de vil.
Også ute, om været er godt.

Rytme

I leken kan alt skje ...

Barnehagen åpner hver dag kl. 07:00.

Havregrøt serveres til frokost på begge avdelinger og det vil være fri lek over hele huset resten av dagen kun avbrutt av samlingsstund/ eventyrstund / lunsj.

Fri lek betyr at barna kan leke som de vil. Også ute, om været er godt. I leken kan alt skje. Det lekes med dukker og biler, dyr og klosser. Noen vil kanskje bare være sammen med de voksne og gjøre det som de gjør. De voksne er til stede hos barna og forsøker å gi impulser til leken uten å overstyre, men griper inn og hjelper til der det trengs. Dette er barnas tid for fri utfoldelse. Matlaging, husarbeide og enkle håndarbeidsaktiviteter er voksenarbeide, som barna kan delta i om de har lyst – og om det er mulig. Når det nærmer seg lunsjtid, rydder vi. hjeper kanskje til med å dekke bord og gjøre det fint på kjøkkenet.

Vi vasker hendene og går til bords. Vi synger eller sier et bordvers og spiser. De fleste klarer etter hvert å rydde bort tallerken og glass fra plassen sin etterpå, og vi sier takk for maten individuelt eller sammen. De minste barna spiser oftere enn de store. Etter maten skifter vi bleier/går på wc, kler på oss og går ut. Tiden dette tar, varierer med årstiden og været. Vi lar barna få den tiden som trengs for å klare mest mulig av påkledningen selv. Ute kan barna delta i de voksnes arbeid eller leke rundt omkring. De leker i sandkassene, i sklia, i ”bjørnehulen”, ”sandkasseslottet” og i eller mellom trærne.

Ettermiddagsmaten er som regel brød, knekkebrød eller rester fra hovedmåltidet. Ofte spiser vi ute, og hvis noen sover lenge, får de mat når de våkner. Etter maten leker barna ute eller inne på avdelingen. Barna vil ofte være ute hvis været er bra, men når det blir kaldere, går vi inn. Det ryddes og vaskes opp. Noen vil kanskje leke med klosser, tegne, eller pusle med andre ting. I løpet av dagen har vi også et lite fruktmåltid.

Barnehagen stenger hver dag kl. 16:30.

 

rytme_01
rytme_02
rytme_03
rytme_04
rytme_05

Årsrytme

Å følge årets gang i naturen er sentralt i barnehagen. Vi mennesker er forbundet med naturens svingninger og rytme og med rytmen i løpet av dagen. Akkurat som mennesket har sitt åndedrett, så har også naturen det, bare større og langsommere. Vi ønsker å tydeliggjøre årstidenes skiftninger for barna og gi dem gode årstidsopplevelser. Hele tiden fra sommer til jul er som “en stor innånding” – så begynner en ”langsom utånding” fra januar / februar. Markering av årstidene kan ha mange

former – innendørs tydeliggjøres de gjennom årstidsfestene, årstidsbordet og sangleker, eventyr og fortellerstoff. Når barna er ute og leker opplever de elementene; jorden de graver i og løper på, luften som er varm, kald, vindfull eller stille, vannet som sildrer og drypper, og ilden som flammer og brenner. Årstidsfestene kan du lese mer om i vår Årsplan under kapitlet om ÅRETS GANG I BARNEHAGEN.

 

En levende og rytmisk inndeling av dagen og uken gir gjenkjennelse og trygghet.

Praktisk Informasjon

Ta gjerne kontakt med oss ​​dersom du har noen spørsmål

Kontakt

Besøksadresse:
Veverbakken 42, 1536 Moss.

Postadresse:
Postbox 3045, 1506 Kambo, Moss.

E-post: moss@steinerbarnehage.no

Telefon:
Hovednummer: 45 95 56 10
Kontor: 91 92 38 08
Kløverengen: 91 92 38 07
Blomsterengen: 91 92 38 09
Sisselrota: 91 92 38 06

Barnehagen ligger på Steinerskolens tomt mellom Moss sentrum og Kambo. Det er 5,5 km til Moss sentrum, og bussforbindelsene dit er gode. Nærmeste bussholde-plass er Nøkkeland, som ligger like ved skolens tomtegrense.

Barnehagen har tre avdelinger hvorav en småbarnsavdeling. Vi tar imot barn fra 1 til 5 år.

Velkomsthefte

Du kan laste ned barnehagens velkomsthefte, hvor du finner mer nyttig informasjon:
Velkomsthefte 2021-2022 (PDF)

Slik finner du barnehagen

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 – kl. 16.30.

Barnehagen er stengt i juli og 1.uken i august, deler av skolens juleferie, skolens påskeferie og fredag etter Kristi Himmelfart. I tillegg kommer 5 planlegningsdager.

Priser fra august 2021

Full tid: kl. 07.00 – kl. 16.30 = 3230 NOK + mat 400 NOK =
3630 NOK pr. mnd.

Søskenmoderasjon: 30 % reduksjon for barn nummer to og 50 % reduksjon for barn nummer tre. Kommunen har utarbeidet reglene for søskenmoderasjon.

Det betales i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Oppsigelse

Plassen betales til og med en måned etter oppsigelse dersom det skjer i løpet av året. Det betales for resten av skoleåret dersom oppsigelse skjer etter 1. april. For resten av kalenderåret dersom det skjer etter 1.november.

Barnehagens vedtekter og årsplan

For mer informasjon kan du laste ned barnehagen vedtekter og gjeldende årsplan i PDF-format:

Barnehagens vedtekter (PDF)

Barnehagens årsplan 2021/2022 (PDF)

Årsruta 2021/2022 (PDF)

Søk barnehageplass

Barnehageåret starter 15. august og avsluttes 14. august påfølgende år. Vi ønsker at familier som er interessert i barnehageplass hos oss, tar kontakt med oss før søknadsfrist som er 1. mars. Siden vi er en steinerbarnehage og driver etter steinerpedagogiske prinsipper, er det ønskelig med et motivasjonsskriv der dere forteller hvorfor dere ønsker å søke plass i nettopp vår barnehage. Her bør grunnleggende opplysninger om barnet (fødselsdato) og familie, samt kontaktopplysninger fremkomme.

I hovedopptaket besettes alle plasser man vet er ledig fra august. Vi får kun anledning til å tildele plasser til de som har fulgt prosedyre for samordnet opptaksprosess. Husk å krysse av for hvilke opptakskriterier som gjelder for deres barn i søknaden på kommunens sider. Ved opptak er det den enkelte barnehages opptakskriterier som avgjør hvem som skal tilbys plass. Foreldre har også klagerett i hovedopptaket, klage sendes til Moss kommune.

Om dere ønsker å søke plass gjør dere følgende:
Søk plass i Steinerbarnehagen i Moss gjennom SAMORDNET OPPTAKSPROSESS i regi av Moss Kommune innen 1. mars, med tanke på plass fra august samme år. På Moss kommunes nettsted kan du få mer informasjon om å søke barnehageplass for barnet ditt.

Søknad om barnehageplass

Mobbing

Se barnehagens handlingplan mot mobbing.
Handlingsplan mot mobbing (PDF)

Beste barnehage 2014

Ved brukerundersøkelsen 2014 fikk barnehagen høyest totale snitt av alle barnehagene i kommunen, både private og kommunale.
Se Brukerundersøkelsen 2014 (PDF)

Andre nyttige lenker

Steinerbarnehageforbundet
Steinerskolen i Moss
Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? (PDF)

 

Vi ønsker å tydeliggjøre årstidenes skiftninger for barn og gi dem gode årstidsopplevelser.

Møt oss

Hvem er hvem?

Sisselrota

MarianneMarianne Haugli
Pedagogisk leder
Utdannet Steinerpedagog våren 1999. Har jobbet i barnehagen siden 1987. Ansatterepresentant i S.U. Går av med alderspensjon i 2022.

RosaRosa Centurion Lyng
Assistent og medlem av stiftelsesstyret
Har jobbet i barnehagen siden høsten 2009 og har tidligere vært vår faste vikar.

Ailyn Haugen Ailyn Haugen
Fagarbeider
Fast ansatt fra august 2021 og har vært vår faste vikar siden høsten 2019. Starter i deltidsutdanning på RSH høsten 2021 for å utdanne seg til Steinerpedagog.

Guro Nordgaren Guro Nordgaren
Steinerpedagog
Steinerpedagog utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo våren 2020. Hun har tidligere jobbet i Veslefrikk Steinerbarnehage i Fredrikstad. Ansatt fra august 2021.

Blomsterengen

Selma SigtryggsdottirSelma Sigtryggsdottir
Steinerpedagog
Steinerpedagog utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo våren 2018. Har jobbet 14 år hos Gullhaugen Steinerbarnehage i Askim og de siste 6 årene som pedagogisk leder. Ansatt fra august 2021.

Kristine (Kikki) Staff Ørsnes Kristine (Kikki) Staff Ørsnes
Steinerpedagog og medlem av stiftelsesstyret
Steinerpedagog utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo og har tidligere jobbet på småbarnsavdeling i Steinerbarnehage siden 2014. Hun er ansatt fra august 2020. Ansatterepresentant i S.U.

RachelRachel Nygård
Barne- og ungdomsarbeider og verneombud
Har jobbet i barnehagen siden høsten 1997.

Kløverengen

Kristine Rør KirkebyKristine Rør Kirkeby
Pedagogisk leder
Fast ansatt fra august 2021 og har jobbet i barnehagen som fast vikar siden våren 2019.

LineLine Christiansen
Assistent
Har jobbet i barnehagen siden høsten 2001.

HildeHilde Sogn
Barne- og ungdomsarbeider og medlem av stiftelsesstyret
Har jobbet i barnehagen siden høsten 2005.
Ansatterepresentant S.U. vara.

GabriellaGabriella Malmros
Pedagogisk fagmedarbeider
Utdannet drama-, musikk-, kunst- og kulturpedagog fra Sverige. Jobbet som fast vikar siden januar 2021, er ansatt i midlertidig engasjement fram til jul 2021.

Barnehagens kontor

Mette EriksenMette Eriksen
Daglig leder og medlem av stiftelsesstyret
Mette Eriksen er utdannet ved Steinerhøyskolen i Oslo og har vært ansatt siden august 2019.

Stiftelsesstyret

Nikolai NitterNikolai Nitter
Formann
Valgt inn i juni 2021.

Hilde SognHilde Sogn
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn juni 2021.

Tom Henrik Johnsen
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn mai 2018.

RosaRosa Centurion Lyng
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn siden juni 2019.

Mette EriksenMette Eriksen
Medlem av stiftelsesstyret
Mette Eriksen er utdannet ved Steinerhøyskolen i Oslo og har vært ansatt siden august 2019.

Kristine (Kikki) Staff ØrsnesKristine (Kikki) Staff Ørsnes
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn juni 2021.

Foreldrerepresentant og samarbeidsutvalg

AndersAnders Kyvik
Representant, Sisselrota

MonicaMonica Dørum
Representant, Kløverengen

Kinga Szczerba
Representant, Blomsterengen

Christine Helene Jenson
Vara, Kløverengen

Julemarkedrepresentant

Lars Strømnæss
Representant, Sisselrota

KayaKaya Hermansen
Representant, Sisselrota og Blomsterengen

Nina Aubert
Representant, Blomsterengen

Venneforeningsrepresentant

Christine Helene Jenson
Representant, Kløverengen

KayaKaya Hermansen
Representant, Blomsterengen og Sisselrota

 

Barna får vegetarisk mat og det benyttes hovedsakelig økologiske råvarer.

Steintavlen

Nyheter og informasjon fra barnehaven

Barnehagens Årsplan 2021-2022 er klar

Årsplanen vår er trykket og klar!

De ligger på garderobehyllene til barna.

Husk å få med deg et eksemplar hjem.

Den ligger også på hjemmesiden vår i PDF.

Hilsen Steinerbarnehagen i Moss.

HØSTTAKKEFEST FREDAG 10.09.21 KL 13.30 – VELKOMMEN TIL OSS – FORELDRE, FORESATTE OG GJESTER

Vi har den gleden av å invitere til Høsttakkefest hos oss

Årstidsfestene har lang tradisjon i Steinerbarnehager over hele verden.

Våre fester er høydepunktene gjennom året der vi kan samles til sosial omgang og der dere foreldre får et lite innblikk i barnehagehverdagen.

I vår Årsplan kan dere finne mer informasjon om Årstidsfester og feiringer gjennom året <3

https://steinerbarnehagen-moss.no/wp-content/uploads/aarsplan__2021-2022.pdf

Vi gleder oss til å se dere! 

Hilsen alle oss i Steinerbarnehagen i Moss