Velkommen til Steinerbarnehagen i Moss

Start her

}

Rytme

Trygg strukturert rytme

j

Aktiv

Aktiv deltakelse i hverdagen i et giftfritt miljø

l

Sunn

Sunne, hyggelige og hjemmelagde måltider

R

Natur

Opplevelse av naturens kretsløp

)

Veletablert

En veletablert barnehage

Den gode barnehagedagen

Lek, opplevelser og skapende krefter

Egen lek og det rytmiske

God tid til den frie leken vektlegges. Dermed får barna mulighet til konsentrasjon og til å utvikle sin egen skaperglede og fantasi. En levende og rytmisk inndeling av dagen og uken gir gjenkjennelse og trygghet. Årets høytider forberedes og feires med små og store fester. Barna er ute og leker i allslags vær.

Voksne som forbilder

Gjennom etterligning, ved egne handlinger og opplevelser, lærer barna livet å kjenne. Drivkraften ligger i barnas etterligningstrang. Barna får delta i det som skjer og opplever at de voksne tar vare på deres omgivelser. Det bakes, vaskes, stelles, snekres, sages og repareres.

Gode og ekte sanseopplevelser

Leker i naturmaterialer som ikke er normerte og ferdig utformet brukes bevisst fordi dette stimulerer barnets skapende krefter. Bygningene er laget av miljøvennlige, ikke-giftige materialer, innvendig lasert i duse farger.

Ringleker og eventyr

Barna hører eventyr og er med på sanger, rim, regler, fingerleker og ringleker. Slik øves språkets rytme og nyansering. Barna får bruke enkle musikkinstrumenter og ofte gjøres dukketeater og enkle skuespill.

Sunne og hyggelige måltider

Barna får vegetarisk mat og i juni 2020 mottok vi vårt Debio Valørmerke i GULL. En godkjenning der vi garanterer matservering med over 90% økologiske matvarer.

I den 3. utgaven av Steinerbladet 2020, ble det skrevet en artikkel om barnehagens arbeid mot Gullmerket i Debio, kalt «God mat er gul verdt!»

Du kan lese artikkelen her

Måltidene tilberedes i rommet der barna er. Barna kjenner duftene omkring seg og deltar i forberedelsene. Appetitten vekkes og barna gleder seg til maten.

Barn og voksne spiser sammen. Levende lys er med på å skape en hyggelig og rolig stemning rundt bordet.

Debio Gull

 

Fri lek betyr at barna kan leke som de vil.
Også ute, om været er godt.

Rytme

I leken kan alt skje ...

Barnehagen åpner hver dag kl. 07:00.

Knekkebrød og frukt serveres til frokost på alle avdelinger og det vil være fri lek over hele huset resten av dagen kun avbrutt av samlingsstund/eventyrstund/måltider.

Fri lek betyr at barna kan leke som de vil. Også ute, om været er godt. I leken kan alt skje. Det lekes med dukker og biler, dyr og klosser. Noen vil kanskje bare være sammen med de voksne og gjøre det som de gjør. De voksne er til stede hos barna og forsøker å gi impulser til leken uten å overstyre, men griper inn og hjelper til der det trengs. Dette er barnas tid for fri utfoldelse. Matlaging, husarbeide og enkle håndarbeidsaktiviteter er voksenarbeide, som barna kan delta i om de har lyst – og om det er mulig. Når det nærmer seg lunsjtid, rydder vi. Barna hjelper kanskje til med å dekke bord og gjøre det fint på kjøkkenet.

Vi vasker hendene og går til bords. Vi synger et bordvers og spiser.

De fleste klarer etter hvert å rydde bort tallerken og glass fra plassen sin selv, og vi sier takk for maten individuelt eller sammen. De minste barna spiser oftere enn de store. Etter maten skifter vi bleier/går på wc, kler på oss og går ut. Tiden dette tar, varierer med årstiden og været. Vi lar barna få den tiden som trengs for å klare mest mulig av påkledningen selv. Ute kan barna delta i de voksnes arbeid eller leke rundt omkring. De leker i sandkassene, i sklia, i ”bjørnehulen”, ”sandkasseslottet” og i eller mellom trærne.

Ettermiddagsmaten er hovedmåltidet. Vi kan spise ute eller inne, og hvis noen av barna sover lenge, får de mat når de våkner. Etter maten leker barna ute eller inne på avdelingen. Barna vil ofte være ute hvis været er bra, men når det blir kaldere, går vi inn. Det ryddes og vaskes opp. Noen vil kanskje leke med klosser, tegne, eller pusle med andre ting. I løpet av ettermiddagen har vi også et lite fruktmåltid for de barna som trenger det.

Barnehagen stenger hver dag kl. 16:30.

 

rytme_01
rytme_02
rytme_03
rytme_04
rytme_05

Årsrytme

Å følge årets gang i naturen er sentralt i barnehagen. Vi mennesker er forbundet med naturens svingninger og rytme og med rytmen i løpet av dagen. Akkurat som mennesket har sitt åndedrett, så har også naturen det, bare større og langsommere. Vi ønsker å tydeliggjøre årstidenes skiftninger for barna og gi dem gode årstidsopplevelser. Hele tiden fra sommer til jul er som “en stor innånding” – så begynner en ”langsom utånding” fra januar / februar. Markering av årstidene kan ha mange

former – innendørs tydeliggjøres de gjennom årstidsfestene, årstidsbordet og sangleker, eventyr og fortellerstoff. Når barna er ute og leker opplever de elementene; jorden de graver i og løper på, luften som er varm, kald, vindfull eller stille, vannet som sildrer og drypper, og ilden som flammer og brenner. Årstidsfestene kan du lese mer om i vår Årsplan under kapitlet om ÅRETS GANG I BARNEHAGEN.

 

En levende og rytmisk inndeling av dagen og uken gir gjenkjennelse og trygghet.

Praktisk Informasjon

Ta gjerne kontakt med oss ​​dersom du har noen spørsmål

Kontakt

Post og besøksadresse:
Veverbakken 42, 1536 Moss.

E-post: moss@steinerbarnehage.no

Telefon:
Hovednummer: 45 95 56 10
Kontor: 91 92 38 08
Kløverengen: 91 92 38 07
Blomsterengen: 91 92 38 09
Sisselrota: 91 92 38 06

Barnehagen ligger på Steinerskolens tomt mellom Moss sentrum og Kambo. Det er 5,5 km til Moss sentrum, og bussforbindelsene dit er gode. Nærmeste bussholde-plass er Nøkkeland, som ligger like ved skolens tomtegrense.

Barnehagen har tre avdelinger hvorav en småbarnsavdeling. Vi tar imot barn fra 1 til 5 år.

Velkomsthefte

Du kan laste ned barnehagens velkomsthefte, hvor du finner mer nyttig informasjon:
Velkomsthefte 2022-2023 (PDF)

Slik finner du barnehagen

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 – kl. 16.30.

Barnehagen er stengt i juli og 1.uken i august, deler av skolens juleferie, skolens påskeferie og fredag etter Kristi Himmelfart. I tillegg kommer 5 planlegningsdager.

Priser fra august 2022

Full tid: kl. 07.00 – kl. 16.30 = 3050 NOK + mat 450 NOK =
3500 NOK pr. mnd.

Søskenmoderasjon: 30 % reduksjon for barn nummer to og 50 % reduksjon for barn nummer tre. Kommunen har utarbeidet reglene for søskenmoderasjon.

Det betales i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Oppsigelse

Plassen betales til og med en måned etter oppsigelse dersom det skjer i løpet av året. Det betales for resten av skoleåret dersom oppsigelse skjer etter 1. april. For resten av kalenderåret dersom det skjer etter 1.november.

Barnehagens vedtekter og årsplan

For mer informasjon kan du laste ned barnehagen vedtekter og gjeldende årsplan i PDF-format:

Barnehagens vedtekter (PDF)

Barnehagens årsplan 2021/2022 (PDF)

Årsruta 2022/2023 (PDF)

Søk barnehageplass

Barnehageåret starter 15. august og avsluttes 14. august påfølgende år. Vi ønsker at familier som er interessert i barnehageplass hos oss, tar kontakt med oss før søknadsfrist som er 1. mars. Siden vi er en steinerbarnehage og driver etter steinerpedagogiske prinsipper, er det ønskelig med et motivasjonsskriv der dere forteller hvorfor dere ønsker å søke plass i nettopp vår barnehage. Her bør grunnleggende opplysninger om barnet (fødselsdato) og familie, samt kontaktopplysninger fremkomme.

I hovedopptaket besettes alle plasser man vet er ledig fra august. Vi får kun anledning til å tildele plasser til de som har fulgt prosedyre for samordnet opptaksprosess. Husk å krysse av for hvilke opptakskriterier som gjelder for deres barn i søknaden på kommunens sider. Ved opptak er det den enkelte barnehages opptakskriterier som avgjør hvem som skal tilbys plass. Foreldre har også klagerett i hovedopptaket, klage sendes til Moss kommune.

Om dere ønsker å søke plass gjør dere følgende:
Søk plass i Steinerbarnehagen i Moss gjennom SAMORDNET OPPTAKSPROSESS i regi av Moss Kommune innen 1. mars, med tanke på plass fra august samme år. På Moss kommunes nettsted kan du få mer informasjon om å søke barnehageplass for barnet ditt.

Søknad om barnehageplass

Mobbing

Se barnehagens handlingplan mot mobbing.
Handlingsplan mot mobbing (PDF)

Beste barnehage 2014

Ved brukerundersøkelsen 2014 fikk barnehagen høyest totale snitt av alle barnehagene i kommunen, både private og kommunale.
Se Brukerundersøkelsen 2014 (PDF)

Andre nyttige lenker

Steinerbarnehageforbundet
Steinerskolen i Moss
Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? (PDF)

 

Vi ønsker å tydeliggjøre årstidenes skiftninger for barn og gi dem gode årstidsopplevelser.

Møt oss

Hvem er hvem?

Sisselrota

RosaRosa Centurion Lyng
Assistent og medlem av stiftelsesstyret
Har jobbet i barnehagen siden høsten 2009 og har tidligere vært vår faste vikar.

Guro Nordgaren Guro Nordgaren
Steinerpedagog
Steinerpedagog utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo våren 2020. Hun har tidligere jobbet i Veslefrikk Steinerbarnehage i Fredrikstad. Ansatt fra august 2021.

LisaLisa Hellesø-Knutsen
Barnehagelærer
Barnehagelærer utdannet våren 2021 med kunstspesialisering. Har vært vår tilkallingsvikar fra 2021 og ansatt i 1 års engasjement fra august og fram til sommer 2023.

Ailyn Haugen Ailyn Haugen
Barne- og ungdomsarbeider
og medlem av stiftelsesstyret

Fast ansatt fra august 2021 og har vært vår faste vikar siden høsten 2019. Starter i deltidsutdanning på RSH høsten 2021 for å utdanne seg til Steinerpedagog.

Blomsterengen

Kristine (Kikki) Staff Ørsnes Kristine (Kikki) Staff Ørsnes
Steinerpedagog og medlem av stiftelsesstyret
Steinerpedagog utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo og har tidligere jobbet på småbarnsavdeling i Steinerbarnehage siden 2014. Hun er ansatt fra august 2020.

RachelRachel Nygård
Barne- og ungdomsarbeider og verneombud
Har jobbet i barnehagen siden høsten 1997.

Leif
Leif Håland
Assistent
Har jobbet som vikar i barnehagen siden høsten 2021 og er ansatt i svangerskapsvikariatet til Hilde Sogn.

Kristine Rør KirkebyKristine Rør Kirkeby
Barnehagelærer
Fast ansatt fra august 2021 og har jobbet i barnehagen som fast vikar siden våren 2019.

Kløverengen

EditEdit Haglund
Steinerpedagog
Steinerpedagog utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo våren 2018. Har tidligere jobbet hos Gullhaugen Steinerbarnehage i Askim og er ansatt fra januar 2022. Ansatterepresentant i S.U.

LineLine Christiansen
Assistent
Har jobbet i barnehagen siden høsten 2001. Ansattrepresentant i S.U.

Deusa Jespersen
Deusa Jespersen
Barne- og ungdomsarbeider
Har vært vår tilkallingsvikar fra februar 2022 og er ansatt i ett års engasjement fra august og fram til sommeren 2023.

Barnehagens kontor

Mette EriksenMette Eriksen
Daglig leder og medlem av stiftelsesstyret
Mette Eriksen er utdannet ved Steinerhøyskolen i Oslo og har vært ansatt siden august 2019.

Ansatte i permisjon

HildeHilde Sogn
Barne- og ungdomsarbeider og medlem av stiftelsesstyret
Har jobbet i barnehagen siden høsten 2005.
Ansatterepresentant S.U. vara.

Stiftelsesstyret

Nikolai NitterNikolai Nitter
Formann
Valgt inn i juni 2021.

Ailyn Haugen Ailyn Haugen
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn april 2022.

Tom Henrik Johnsen
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn mai 2018.

RosaRosa Centurion Lyng
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn siden juni 2019.

Mette EriksenMette Eriksen
Medlem av stiftelsesstyret
Mette Eriksen er utdannet ved Steinerhøyskolen i Oslo og har vært ansatt siden august 2019.

Kristine (Kikki) Staff ØrsnesKristine (Kikki) Staff Ørsnes
Medlem av stiftelsesstyret
Valgt inn juni 2021.

Foreldrerepresentant og samarbeidsutvalg

Lars Strømnæss
Representant, Blomsterengen

MonicaMonica Dørum
Representant, Kløverengen

Kinga Szczerba
Representant, Sisselrota

Christine Helene Jenson
Vara, Kløverengen

Julemarkedrepresentant

Nina Aubert
Representant, Sisselrota

KayaKaya Hermansen
Representant, Sisselrota

Venneforeningsrepresentant

Christine Helene Jenson
Representant, Kløverengen

KayaKaya Hermansen
Representant, Sisselrota

 

Barna får vegetarisk mat og det benyttes hovedsakelig økologiske råvarer.

Steintavlen

Nyheter og informasjon fra barnehaven

Høsttakkefest fredag 16.09 kl 13.30

Vi ønsker velkommen til høsttakkefest i barnehagen

Barna skal ha skuespill og vi spiser gode supper, hjemmebakte rundstykker og smør som barna selv har kjernet.

Hilsen <3 alle oss i barnehagen <3

Foreldremøte torsdag 01.09 kl 17.30-18.30

Vi inviterer til høstens foreldremøte i morgen.

Vi møtes utenfor det røde 1. klassehuset.

Velkommen!

Hilsen oss i barnehagen <3

Velkommen til barnehagen etter sommerferien <3

Vi ønsker alle kjente og alle nye barn velkommen tilbake til barnehagen etter sommerferien!

Været er fremdeles varmt og solen skinner også.

Vi gleder oss til å møte dere igjen – både kjente og nye fjes <3

Hilsen oss alle <3 i barnehagen <3

SOMMERFERIE 01.07 – 09.08

Vi ønsker alle store og små en god sommerferie!!! 

Vi takker for dette barnehageåret og gleder oss til å se dere igjen i august <3

Hilsen alle oss i Steinerbarnehagen i Moss