Rytme

Trygg strukturert rytme

Aktiv

Aktiv deltakelse i hverdagen i et giftfritt miljø

Sunn

Sunne, hyggelige og hjemmelagde måltider

Natur

Opplevelse av naturens kretsløp

Veletablert

En veletablert barnehage

Den gode barnehagedagen

Lek, opplevelser og skapende krefter

Egen lek og det rytmiske

God tid til den frie leken vektlegges. Dermed får barna mulighet til konsentrasjon og til å utvikle sin egen skaperglede og fantasi. En levende og rytmisk inndeling av dagen og uken gir gjenkjennelse og trygghet. Årets høytider forberedes og feires med små og store fester. Barna er ute og leker i allslags vær.

Voksne som forbilder

Gjennom etterligning, ved egne handlinger og opplevelser, lærer barna livet å kjenne. Drivkraften ligger i barnas etterligningstrang. Barna får delta i det som skjer og opplever at de voksne tar vare på deres omgivelser. Det bakes, vaskes, stelles, snekres, sages og repareres.

Gode og ekte sanseopplevelser

Leker i naturmaterialer som ikke er normerte og ferdig utformet brukes bevisst fordi dette stimulerer barnets skapende krefter. Bygningene er laget av miljøvennlige, ikke-giftige materialer, innvendig lasert i duse farger.

Ringleker og eventyr

Barna hører eventyr og er med på sanger, rim, regler, fingerleker og ringleker. Slik øves språkets rytme og nyansering. Barna får bruke enkle musikkinstrumenter og ofte gjøres dukketeater og enkle skuespill.

Sunne og hyggelige måltider

Barna får næringsrik, sunn og vegetarisk mat lagd fra bunnen av. Vi benytter ikke sukker eller ultraprosesserte matvarer i hverdagen.  I tillegg serverer vi frukt og grønnsaker daglig.

I juni 2020 mottok vi vårt Debio Valørmerke i GULL og vi garanterer matservering med over 95% økologiske matvarer. I den 3. utgaven av Steinerbladet 2020, ble det skrevet en artikkel om barnehagens arbeid mot Gullmerket i Debio, kalt «God mat er gull verdt!»

Måltidene tilberedes i rommet der barna leker og oppholder seg. De kjenner duftene omkring seg og kan delta i forberedelsene. Appetitten vekkes og barna gleder seg til maten. Barn og voksne spiser sammen. Levende lys er med på å skape en hyggelig og rolig stemning rundt bordet.

Vi tilpasser legedokumenterte matallergier og gir et individuelt tilpasset og likeverdig tilbud til det allergiske barnet. Måltidene tilrettelegges for barn med særlige behov, som inkluderer matallergi, matintoleranse, sykdom, spisevansker og barn med nedsatt funksjonsevne. Barnets legeerklæring gir viktig informasjon om hva barnet reagerer på.

Les mer om barnets rettigheter her fra Astma- og allergiforbundet:

Fri lek betyr at barna kan leke som de vil. Også ute, om været er godt.

Rytme

I leken kan alt skje …

Barnehagen åpner hver dag kl. 07:00.

Knekkebrød og frukt serveres til frokost på alle avdelinger og det vil være fri lek over hele huset resten av dagen kun avbrutt av samlingsstund/eventyrstund/måltider.

Fri lek betyr at barna kan leke som de vil. Også ute, om været er godt. I leken kan alt skje. Det lekes med dukker og biler, dyr og klosser. Noen vil kanskje bare være sammen med de voksne og gjøre det som de gjør. De voksne er til stede hos barna og forsøker å gi impulser til leken uten å overstyre, men griper inn og hjelper til der det trengs. Dette er barnas tid for fri utfoldelse. Matlaging, husarbeide og enkle håndarbeidsaktiviteter er voksenarbeide, som barna kan delta i om de har lyst – og om det er mulig. Når det nærmer seg lunsjtid, rydder vi. Barna hjelper kanskje til med å dekke bord og gjøre det fint på kjøkkenet.

Vi vasker hendene og går til bords. Vi synger et bordvers og spiser.

De fleste klarer etter hvert å rydde bort tallerken og glass fra plassen sin selv, og vi sier takk for maten individuelt eller sammen. De minste barna spiser oftere enn de store. Etter maten skifter vi bleier/går på wc, kler på oss og går ut. Tiden dette tar, varierer med årstiden og været. Vi lar barna få den tiden som trengs for å klare mest mulig av påkledningen selv. Ute kan barna delta i de voksnes arbeid eller leke rundt omkring. De leker i sandkassene, i sklia, i ”bjørnehulen”, ”sandkasseslottet” og i eller mellom trærne.

Ettermiddagsmaten er hovedmåltidet. Vi kan spise ute eller inne, og hvis noen av barna sover lenge, får de mat når de våkner. Etter maten leker barna ute eller inne på avdelingen. Barna vil ofte være ute hvis været er bra, men når det blir kaldere, går vi inn. Det ryddes og vaskes opp. Noen vil kanskje leke med klosser, tegne, eller pusle med andre ting. I løpet av ettermiddagen har vi også et lite fruktmåltid for de barna som trenger det.

Barnehagen stenger hver dag kl. 16:30.

Årsrytme

Å følge årets gang i naturen er sentralt i barnehagen. Vi mennesker er forbundet med naturens svingninger og rytme og med rytmen i løpet av dagen. Akkurat som mennesket har sitt åndedrett, så har også naturen det, bare større og langsommere. Vi ønsker å tydeliggjøre årstidenes skiftninger for barna og gi dem gode årstidsopplevelser. Hele tiden fra sommer til jul er som “en stor innånding” – så begynner en ”langsom utånding” fra januar / februar. Markering av årstidene kan ha mange

former – innendørs tydeliggjøres de gjennom årstidsfestene, årstidsbordet og sangleker, eventyr og fortellerstoff. Når barna er ute og leker opplever de elementene; jorden de graver i og løper på, luften som er varm, kald, vindfull eller stille, vannet som sildrer og drypper, og ilden som flammer og brenner. Årstidsfestene kan du lese mer om i vår Årsplan under kapitlet om ‘Årets gang i barnehagen’.

En levende og rytmisk inndeling av dagen og uken gir gjenkjennelse og trygghet.

Praktisk Informasjon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål

Kontakt

Post og besøksadresse:
Veverbakken 42, 1536 Moss.

E-post: moss@steinerbarnehage.no

Telefon:
Hovednummer: 45 95 56 10
Kontor: 91 92 38 08
Kløverengen: 91 92 38 07
Småfiolene: 91 92 38 09
Blomsterengen: 91 92 38 06

Barnehagen ligger på Steinerskolens tomt mellom Moss sentrum og Kambo. Det er 5,5 km til Moss sentrum, og bussforbindelsene dit er gode. Nærmeste bussholde-plass er Nøkkeland, som ligger like ved skolens tomtegrense.

Barnehagen har tre avdelinger hvorav en småbarnsavdeling. Vi tar imot barn fra 1 til 5 år.

Velkomsthefte

Du kan laste ned barnehagens velkomsthefte, hvor du finner mer nyttig informasjon: Velkomsthefte 2024-2025 (PDF)

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 – kl. 16.30.

Barnehagen er stengt i juli og 1.uken i august, deler av skolens juleferie, skolens påskeferie og fredag etter Kristi Himmelfart. I tillegg kommer 5 planlegningsdager.

Priser fra august 2024

Full tid: kl. 07.00 – kl. 16.30 = 2000 NOK + mat 540 NOK =
2540 NOK pr. mnd.

Søskenmoderasjon: 30 % reduksjon for barn nummer to. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Kommunen har utarbeidet reglene for søskenmoderasjon.

Det betales i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Oppsigelse

Plassen betales til og med en måned etter oppsigelse dersom det skjer i løpet av året. Det betales for resten av skoleåret dersom oppsigelse skjer etter 1. april. For resten av kalenderåret dersom det skjer etter 1.november.

Barnehagens vedtekter og årsplan

For mer informasjon kan du laste ned barnehagen vedtekter og gjeldende årsplan i PDF-format:

Barnehagens vedtekter (PDF)

Barnehagens årsplan 2023/2024 (PDF)

Årsruta 2024/2025 (PDF)

Søk barnehageplass

Barnehageåret starter 15. august og avsluttes 14. august påfølgende år. Vi ønsker at familier som er interessert i barnehageplass hos oss, tar kontakt med oss før søknadsfrist som er 1. mars. Siden vi er en steinerbarnehage og driver etter steinerpedagogiske prinsipper, er det ønskelig med et motivasjonsskriv der dere forteller hvorfor dere ønsker å søke plass i nettopp vår barnehage. Her bør grunnleggende opplysninger om barnet (fødselsdato) og familie, samt kontaktopplysninger fremkomme.

I hovedopptaket besettes alle plasser man vet er ledig fra august. Vi får kun anledning til å tildele plasser til de som har fulgt prosedyre for samordnet opptaksprosess. Husk å krysse av for hvilke opptakskriterier som gjelder for deres barn i søknaden på kommunens sider. Ved opptak er det den enkelte barnehages opptakskriterier som avgjør hvem som skal tilbys plass. Foreldre har også klagerett i hovedopptaket, klage sendes til Moss kommune.

Åpen besøksdag er onsdag 14.02 kl 13.30-14.00
Påmelding til daglig leder på kontoret, enten på mail, mobil eller sms. Vi tenner på i bålpanna og serverer varm saft fra bålet.

Om dere ønsker å søke plass gjør dere følgende:
Søk plass i Steinerbarnehagen i Moss gjennom SAMORDNET OPPTAKSPROSESS i regi av Moss Kommune innen 1. mars, med tanke på plass fra august samme år. På Moss kommunes nettsted kan du få mer informasjon om å søke barnehageplass for barnet ditt.

Mobbing

Se barnehagens handlingplan mot mobbing.
Handlingsplan mot mobbing (PDF)

Beste barnehage 2014

Ved brukerundersøkelsen 2014 fikk barnehagen høyest totale snitt av alle barnehagene i kommunen, både private og kommunale.
Se Brukerundersøkelsen 2014 (PDF)

Haven

Vi ønsker å tydeliggjøre årstidenes skiftninger for barn og gi dem gode årstidsopplevelser.

Møt oss

Hvem er hvem?

Blomsterengen

Rosa
Rosa Centurion Lyng
Assistent og medlem av stiftelsesstyret

Har jobbet i barnehagen siden høsten 2009 og har tidligere vært vår faste vikar.

Guro
Guro Nordgaren
Steinerpedagog

Steinerpedagog utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo våren 2020. Hun har tidligere jobbet i Veslefrikk Steinerbarnehage i Fredrikstad. Ansatt fra august 2021.

Ailyn
Ailyn Dela Cruz
Barne- og ungdomsarbeider og medlem av stiftelsesstyret

Fast ansatt fra august 2021 og har vært vår faste vikar siden høsten 2019. Er nå inne i sitt siste år på RSH og mottar sitt vitnemål som Steinerbarnehagelærer til våren 2025.

Åsa
Åsa Willen
Utdannet Steinerbarnehagelærer

Har tidligere jobbet 5 år som pedleder på vår småbarnsavdeling. Hun har jobbet som vikar gjennom 22-23 og har fast ansettelse som barnehagelærer hos oss fra høsten 2024.

Småfiolene

Kristine
Kristine (Kikki) Staff Ørsnes
Steinerpedagog og medlem av stiftelsesstyret

Steinerpedagog utdannet fra Steinerhøyskolen i Oslo og har tidligere jobbet på småbarnsavdeling i Steinerbarnehage siden 2014. Hun er ansatt fra august 2020.

Rachel
Rachel Naftaly
Barne- og ungdomsarbeider og verneombud

Har jobbet i barnehagen siden høsten 1997.

Hilde
Hilde Sogn
Barne- og ungdomsarbeider og medlem av stiftelsesstyret

Har jobbet i barnehagen siden høsten 2005.
Ansatterepresentant S.U. vara.

Kristine
Kristine Rør Kirkeby
Barnehagelærer

Fast ansatt fra august 2021 og har jobbet i barnehagen som fast vikar siden våren 2019.

Anna
Anna Jadwiga Bielawska
Assistent

Ansatt i deltid.

Kløverengen

Line
Line Christiansen
Assistent

Har jobbet i barnehagen siden høsten 2001. Ansattrepresentant i S.U.

Karolina
Karolina Palka
Assistent

Har vært vår faste vikar siden våren 2022 og jobber deltid på flere av våre avdelinger.

Marit-Sofie
Marit-Sofie Gangsø Bekkevold
Pedagogisk leder i vikariat

Nyutdannet barnehagelærer våren 2024 og er vår nye pedagogiske leder i vikariat.

Barnehagens kontor

Mette
Mette Eriksen
Daglig leder og medlem av stiftelsesstyret

Mette Eriksen er utdannet ved Steinerhøyskolen i Oslo og har vært ansatt siden august 2019.

Stiftelsesstyret

Ingrid_L
Ingrid Lillebø
Styreleder

Valgt inn august 2024.

Ailyn
Ailyn Dela Cruz
Medlem av stiftelsesstyret

Valgt inn august 2024.

Tom
Tom Henrik Johnsen
Medlem av stiftelsesstyret

Valgt inn mai 2018.

Rosa
Rosa Centurion Lyng
Medlem av stiftelsesstyret

Valgt inn siden juni 2019.

Mette
Mette Eriksen
Medlem av stiftelsesstyret

Mette Eriksen er utdannet ved Steinerhøyskolen i Oslo og har vært ansatt siden august 2019.

Kristine
Kristine (Kikki) Staff Ørsnes
Medlem av stiftelsesstyret

Valgt inn juni 2021.

Lars
Lars Iver Christiansen
Medlem av stiftelsesstyret

Valgt inn august 2024.

Foreldrerepresentant og samarbeidsutvalg

Kaja
Kaja Emilie Cederfjeld Kleven
Representant, Kløverengen

Nye velges i august 2024.

Julemarkedrepresentant

Nina
Nina Aubert
Representant, Sisselrota
Kaya
Kaya Hermansen
Representant, Sisselrota

Venneforeningsrepresentant

Ny velges i august 2024.

Barna får vegetarisk mat laget fra bunnen og det benyttes over 95% økologiske råvarer.

Steintavlen

Nyheter og informasjon fra barnehaven

Vi vil takke dere for året som har gått 🙂  og vi vil takke dere foreldre for at vi har fått lov til å låne barna deres.  Vi ønsker våre skolestartere i Skogstjernegruppen LYKKE til i 1. klasse – vi vil savne dere!  Til alle......