Årsmøte i venneforeningen onsdag 15.juni kl. 17.00

Årsmøte i venneforeningen er øverste organ for Stiftelsen Steinerskolen i Moss og Stiftelsen Steinerbarnehagen i Moss.
I venneforeningen er både skolens og barnehagens foreldre og ansatte medlemmer.

Årsmøtet velger representanter til alle skolens styrende organer og til barnehagens stiftelsesstyre.

Elisabeth Hermansen stiller til valg som representant for barnehagens foreldre, og Anders Lorenzen fortsetter som stiftelsesstyrets formann. Mie står til valg som ny ansatterepresentant og Torill fortsetter.

Årsmøtet mottar også rapport fra skolens og barnehagens drift og økonomi og fra alle skolens komiteer i tillegg til venneforeningens aktiviteter og drift.

Årsmøtet holdes i Bergkrystallen (v.g-bygget) og begynner kl. 17.00. Dagsorden og møtepapirer vil være tilgjengelig der.

Mvh. Karin