21 av 33 barn var representert. Vi startet med presentasjonsrunde av foreldre og ansatte. På vår hjemmeside kan dere gå inn på «hvem er hvem» og se hvem de ansatte er og hvor lenge de har jobbet i barnehagen. Hvem som blir valgt som foreldrerepresentanter blir også...

24 av 31 barn var representert. Vi startet med en sang og presentasjonsrunde av foreldre og ansatte. På vår hjemmeside kan dere gå inn på «hvem er hvem» og se hvem de ansatte er og hvor lenge de har jobbet i barnehagen. Hvem som er foreldrerepresentanter er...

22 av 33 barn var representert. Vi startet med en sang og presentasjonsrunde av foreldre og ansatte. På vår hjemmeside kan dere gå inn på «hvem er hvem» og se hvem de ansatte er og hvor lenge de har jobbet i barnehagen. Hvem som blir valgt til...

Referat fra foreldremøtets fellesdel med blant annet forespørsel om dugnadsgruppe for maling av sandkasseslottet. Referat fra foreldremøtets felles del 21.03.13 Foreldre og personale fra begge avdelinger møttes på Blomsterengen til felles informasjon fra Karin.
Vi begynte med å fortelle litt om barnegruppen. Evalueringsområdet for Kløverengen dette året har vært og er frileken inne på avdelingen. Vi har hatt fokus på at leken skal være god og konstruktiv, og vi har lagt særlig vekt på rolleleken som er en sentral arena for språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse. Gjennom å ta en annen rolle i rolleleken får barna erfaringer med å ta andres perspektiv, som igjen gjør det lettere å føle empati. Barna får bruke fantasien sin.
1 Tilbakeblikk, hvordan har vi hatt det på avdelingen så langt i år? Språkutviklingen hos barna er god, og morsom å følge. Mye fin lek blant barna, mange bruker klossene. Barna er kreative i bruken av de lekene som finnes i barnehagen.