Nyheter under Møtereferater

 • 12-09-2016
 • 12-09-2016
 • 12-09-2016

Referat fra fellesdel på foreldremøtet 8.september

21 av 33 barn var representert.

Vi startet med presentasjonsrunde av foreldre og ansatte.

På vår hjemmeside kan dere gå inn på «hvem er hvem» og se hvem de ansatte er og hvor lenge de har jobbet i barnehagen. Hvem som blir valgt som foreldrerepresentanter blir også lagt inn der.

Barnehagen inviterer til høsttakkefest fredag 16.september kl.14.30. Alle er hjertelig velkommen, med familie og venner! Barnehagen serverer suppe og brød og foreldre tar med frukt eller noe til kaffen. En liste blir hengt opp ved yttergarderoben så dere kan føre opp hvor mange som kommer og hva dere tar med. Det er ønskelig at alle barn får en gjest denne ettermiddagen. Kan ikke mamma eller pappa komme, kan dere invitere en annen som barnet kjenner godt. Gi oss beskjed og kom i tide.

Julemarked er lørdag 19.11. Camilla (Edvards mamma) og Sabina (mamma til Laura), er julemarkedsrepresentanter. Elisabeth (mor til Gustav) informerte om julemarkedet. Barnehagen er ansvarlig for «barnas hule», og foreldrene skal produsere små rimelige ting som bare barn kan få kjøpe. Det vil bli satt opp vaktliste for markedsdagen for foreldrene. Mer informasjon kommer per e-post. Er det flere foreldre som ønsker en felles produksjonskveld er det mulighet for det. Barnehagen skal også bidra med en gevinst til hovedlotteriet. Det samles inn en viss sum fra alle. Kanskje har noen en hendig / kunstnerisk bestemor eller bestefar som kan lage noe fint å lodde ut, eller om man har skjulte evner selv. Snakk med Sabina og Camilla og Kaya (mor til Alfred) som ble valgt fra Blomsterengen.

Elisabeth fortalte også om venneforeningen. Alle skoleklasser, lærerne og barnehagen har hver sin representant. Venneforeningen tar blant annet avgjørelser på hvordan midlene som kommer inn via julemarkedet og 17.arrangementet skal brukes. Forslag kan gis til Elisabeth.

Elisabeth foreslo å opprette en dugnadskomite. Anders og Katerina meldte seg. Er det flere som kunne tenke seg å være med å planlegge og forberede til dugnadsarbeidet i barnehagen?

Karin ber alle melde seg som abonnent på hjemmesiden til barnehagen. De som ikke har oppgående e-post adresse må gi beskjed.

Årsplanen blir lagt ut på hjemmesiden på siden for praktisk informasjon. Papirutgave gis til nye foreldre, og årsruta er gitt til alle. Datoer og informasjon om fester og arrangementer står i årsruta og i årets gang under årsplan.

Barnehagen må ha foreldrenes tillatelse for å kunne gi barna homeopatiske arnica kuler, for eksempel når de har slått hodet. Det må også gis tillatelse for at barnehagen kan kjøre barna i bil, for eksempel til legevakten hvis det er aktuelt. Barnehagen må ha foreldrenes tillatelse for å legge ut bilder av barna på hjemmesiden. Det er lister i barnehagen som krysses av for ja eller nei og signeres.

Barnas fødselsdagsfeiringer. Barna gleder seg til sin og sine venners fødselsdag! Det er stor stas å bli invitert i bursdagsselskap, og veldig leit ikke å bli invitert! Hvis man har anledning til å invitere hele barnegruppa er det fint for det sosiale. Hvis det ikke lar seg gjøre, og dere tenker å bare invitere noen, pass da på at det ikke blir en deling hvor noen føler seg glemt. Hvis alle blir invitert kan invitasjonene gjerne deles ut i barnehagen, ellers ordnes det privat.

Barna må ikke stå på porten da hengsler og lås går i stykker. Hjelp oss å minne barna på det. Barna skal heller ikke gå ut av barnehagens port og ned til parkeringsplassen uten voksne.

Face-book. Vi er enige om at hverken foreldre eller personale får legge ut bilder på facebook av barna i barnehagen.

Gruppelister sendes til alle foreldre. Barnas navn, fødselsdag, foreldrenes telefonnummer og mailadresse.

Gi oss tilbakemeldinger på hvordan dere opplever at dere og barna blir møtt i barnehagen. Kom med både positivt og mindre positivt hvis dere opplever det. Vi vil gjerne prøve å forbedre det som kan forbedres. Dere er våre ambassadører og skal vi kunne være et best mulig alternativ for foreldre og barn, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra foreldrene.
Marianne fortalte om 5-års gruppa. Det er 5 barn som i år skal samles på mandagene kl.9.00. Da er de sammen 1,5 til 2 timer. De vil kalles Skogstjernegruppa og samles første gang på Skogstjernen etter skolens høstferie.

Barnehagen er åpen i skolens høst og vinterferie. Vi ønsker imidlertid å få vite det dersom noen tenker å ta fri en dag eller fler i uke 40, uke 8, eller i dagene før jul. Dette både for å vite hva som må forberedes av mat, for å vite om vikarer trengs dersom ansatte er syke, og for at vi i tilfelle kan legge avspaseringstimer/dager til disse ukene for å være godt bemannet når alle barna er tilstede.

Taushets-/opplysningsplikt: Informasjon om barnas hjemmeforhold og foreldre deles ikke med barnehagens samarbeidsinstanser i kommunen uten foreldrenes samtykke. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet ved mistanke om fysiske/seksuelle overgrep. I slike alvorlige tilfeller har barnehagen plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten uten hinder av taushetsplikten

Gruppefotografering bestilles i løpet av høsten. Karin hører om vi kan få utefotografering og ser på våre muligheter for at også portretter kan tas.

Jeg minner også om Folkehelseinstituttets anbefaling om at barn bør holdes hjemme 48 timer etter symptomfrihet ved omgangssyke. Dette for å forhindre smitte.

Har noen mer frukt i haven enn dere selv bruker, er vi bare glade for å ta imot av overfloden!

Bladet «Steinerbarnehage» henger i yttergarderoben. Det er til utlån.

Kjør varsomt på skolens område! Unngå å kjøre helt opp til barnehageporten. Uheldige situasjoner kan oppstå.

Takk for oppmøtet!
Mvh. Karin

 • 10-09-2015
 • 10-09-2015
 • 10-09-2015
 • 10-09-2015
 • 10-09-2015
 • 10-09-2015

Referat fra fellesdelen på foreldremøtet 09.09.2015

24 av 31 barn var representert.

Vi startet med en sang og presentasjonsrunde av foreldre og ansatte.

På vår hjemmeside kan dere gå inn på «hvem er hvem» og se hvem de ansatte er og hvor lenge de har jobbet i barnehagen. Hvem som er foreldrerepresentanter er også lagt inn der.

Barnehagen inviterer til høsttakkefest fredag 18.september kl.14.30. Alle er hjertelig velkommen, med familie og venner! Barnehagen serverer suppe og brød og foreldre tar med frukt eller noe til kaffen. En liste er hengt opp ved yttergarderoben så dere kan føre opp hvor mange som kommer og hva dere tar med. Unngå nøtter av alle slag. Et av barna utredes for nøtteallergi, og vi skal ikke ta noen sjanser. Det er ønskelig at alle barn får en gjest denne ettermiddagen. Kan ikke mamma eller pappa komme, så inviter en annen som barnet kjenner godt. Kom i tide.

Steinerskolens julemarked er lørdag 21.11. Camilla (Edvards mamma) og Sabina (mamma til Laura og Frederik), informerte om julemarkedet. Barnehagen er ansvarlig for «barnas hule», og foreldrene skal produsere små rimelige ting som bare barn kan få kjøpe. Det vil bli satt opp vaktliste for markedsdagen for foreldrene. Mer informasjon kommer per e-post. Er det flere foreldre som ønsker en felles produksjonskveld er det mulighet for det. Barnehagen skal også bidra med en gevinst til hovedlotteriet. Det samles inn en viss sum fra alle. Kanskje har noen en hendig / kunstnerisk bestemor eller bestefar som kan lage noe fint å lodde ut, eller om man har skjulte evner selv. Snakk med Sabina og Camilla.

Karin ber alle melde seg som abonnent på hjemmesiden til barnehagen. De som ikke har oppgående e-post adresse må gi beskjed.

Årsplanen er ferdig. Den blir lagt ut på hjemmesiden på siden for praktisk informasjon. Papirutgave gis til nye foreldre, og årsruta er gitt til alle. Datoer og informasjon om fester og arrangementer står i årsruta og i årets gang under årsplan.

Barnehagen må ha foreldrenes tillatelse for å kunne gi barna homeopatiske arnica kuler, for eksempel når de har slått hodet. Det må også gis tillatelse for at barnehagen kan kjøre barna i bil, for eksempel til legevakten hvis det er aktuelt. Barnehagen må ha foreldrenes tillatelse for å legge ut bilder av barna på hjemmesiden. Det er lister i barnehagen som krysses av for ja eller nei og signeres.

Barnas fødselsdagsfeiringer. Barna gleder seg til sin og sine venners fødselsdag! Det er stor stas å bli invitert i bursdagsselskap, og veldig leit ikke å bli invitert! Hvis man har anledning til å invitere hele barnegruppa er det fint for det sosiale. Hvis det ikke lar seg gjøre, og dere tenker å bare invitere noen, pass da på at det ikke blir en deling hvor noen føler seg glemt. Hvis alle blir invitert kan invitasjonene gjerne deles ut i barnehagen, ellers ordnes det privat.

Barna må ikke stå på porten da hengsler og lås går i stykker. Hjelp oss å minne barna på det. Barna skal heller ikke gå ut av barnehagens port og ned til parkeringsplassen uten voksne.

Face book. Vi er enige om at hverken foreldre eller personale får legge ut bilder på face book av barna i barnehagen.

Gruppelister sendes til alle foreldre. Barnas navn, fødselsdag, foreldrenes telefonnummer og mailadresse.

Gi oss tilbakemeldinger på hvordan dere opplever at dere og barna blir møtt i barnehagen. Kom med både positivt og mindre positivt hvis dere opplever det. Vi vil gjerne prøve å forbedre det som kan forbedres. Dere er våre ambassadører og skal vi kunne være et best mulig alternativ for foreldre og barn, er vi takknemlige for, og avhengige av tilbakemeldinger fra foreldrene.

Så fortalte Marianne om 5-års gruppa. Det er 6 barn som i år skal samles på mandagene kl.9.00. Da er de sammen 1,5 til 2 timer.

Elisabeth (Gustavs mamma), er foreldrenes nye representant i venneforeningen. Alle skoleklasser, lærerne og barnehagen har hver sin representant. Venneforeningen tar blant annet avgjørelser på hvordan midlene som kommer inn via julemarkedet og 17.arrangementet skal brukes. Forslag kan gis til Elisabeth.

Barnehagen er åpen i skolens høst og vinterferie. Vi ønsker imidlertid å få vite det dersom noen tenker å ta fri en dag eller fler i uke 40, uke 8, eller i dagene før jul. Da kan vi i tilfelle legge avspaseringstimer/dager til disse ukene for å være godt bemannet når alle barna er tilstede.

Taushets-/opplysningsplikt: Informasjon om barnas hjemmeforhold og foreldre deles ikke med barnehagens samarbeidsinstanser i kommunen uten foreldrenes samtykke. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet ved mistanke om fysiske/seksuelle overgrep. I slike alvorlige tilfeller har barnehagen plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten uten hinder av taushetsplikten.

Gruppefotografering bestilles i løpet av høsten. Begge gruppene i fellesskap.

Jeg minner også om Folkehelseinstituttets anbefaling om at barn bør holdes hjemme 48 timer etter symptomfrihet ved omgangssyke. Dette for å forhindre smitte.

Har noen mer frukt i haven enn dere selv bruker, er vi bare glade for å ta imot av overfloden!

Avdelingenes referater kommer pr. mail.

Takk for oppmøtet!

Mvh. Karin

Referat fra foreldremøtets felles del, 11.09.14

22 av 33 barn var representert.

Vi startet med en sang og presentasjonsrunde av foreldre og ansatte.

På vår hjemmeside kan dere gå inn på «hvem er hvem» og se hvem de ansatte er og hvor lenge de har jobbet i barnehagen. Hvem som blir valgt til foreldrerepresentanter blir også lagt inn der.

Barnehagen inviterer til høsttakkefest onsdag 17.september kl.14.30.

Alle er hjertelig velkommen, med familie og venner!

Barnehagen serverer suppe og brød og noen foreldre tar med frukt eller noe til kaffen. En liste vil bli hengt opp utenfor avdelingene så dere kan føre opp hvor mange som kommer og hva dere tar med. Det er ønskelig at alle barn får en gjest.

Kan ikke mamma eller pappa komme, så inviter en annen som barnet kjenner godt.

Gruppefotografering blir det på morgenen mandag 20.oktober. Begge gruppene i fellesskap.

Karin ber alle melde seg som abonnent på hjemmesiden til barnehagen. www.steinerbarnehagen-moss.no Gå til Steintavlen. Trykk på grønn konvolutt, nyhetsbrev, og skriv inn din mailadresse. Da vil du få en melding når det er noe nytt på hjemmesiden. De som ikke har oppgående e-post adresse må gi beskjed. 

Årsplanen er snart ferdig. Den blir lagt ut på www.steinerbarnehagen-moss.no 

Papirutgave blir gitt til nye foreldre, og årsruta og dagsrytme er gitt til alle.

Datoer og informasjon om fester og arrangementer står i årsruta og i årets gang under årsplan.

Barnehagen må ha foreldrenes tillatelse for å kunne gi barna homeopatiske arnica kuler, for eksempel når de har slått hodet. Det må også gis tillatelse for at barnehagen kan kjøre barna i bil, for eksempel til legevakten hvis det er aktuelt.

Barnehagen må ha foreldrenes tillatelse for å legge ut bilder av barna på hjemmesiden.

Det er lister i barnehagen som kan krysses av for ja eller nei og signeres.

Barnas fødselsdagsfeiringer. Barna gleder seg til sin og sine venners fødselsdag! Det er stor stas å bli invitert i bursdagsselskap, og veldig leit ikke å bli invitert! Hvis man har anledning til å invitere hele barnegruppa er det fint for det sosiale. Hvis det ikke lar seg gjøre, og dere tenker å bare invitere noen, pass da på at det ikke blir en deling hvor noen føler seg glemt. Hvis alle blir invitert kan invitasjonene gjerne deles ut i barnehagen, ellers ordnes det privat.

Barna må ikke stå på porten da hengsler og lås går i stykker. Hjelp oss å minne barna på det. Barna skal heller ikke gå ut av barnehagens port og ned til parkeringsplassen uten voksne.

Facebook. Vi er enige om at hverken foreldre eller personale får legge ut bilder på facebook av barna i barnehagen.

Gruppelister vil bli sendt til alle med barnas navn, bursdag, foreldre, telefonnummer og mailadresse.

Taushets-/opplysningsplikt: Informasjon om barnas hjemmeforhold og foreldre deles ikke med barnehagens samarbeidsinstanser i kommunen uten foreldrenes samtykke. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernet ved mistanke om fysiske/seksuelle overgrep. I slike alvorlige tilfeller har barnehagen plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten uten hinder av taushetsplikten

Gi oss tilbakemeldinger på hvordan dere opplever at dere og barna blir møtt i barnehagen. Kom med både positivt og mindre positivt hvis dere opplever det. Vi vil gjerne prøve å forbedre det som kan forbedres. Dere er våre ambassadører og skal vi kunne være et godt alternativ for foreldre og barn, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra foreldrene.

Resultatet fra Brukerundersøkelsen 2014 ble etterlyst. Kommunen har enda ikke offentliggjort resultatene, men barnehagene fikk resultatene i april. Det viste oss at foreldrene i barnehagen setter stor pris på tilbudet vi gir!

Vi fikk høyest totale snitt av alle barnehagene i kommunen, både private og kommunale. Denne tilbakemeldingen er vi svært glade for!

Så fortalte Adelheid om 5-års gruppa som i år skal samles på mandagene. De vil også i år kalle seg Skogstjerne klubben, men de kommer ikke til å gå til Skogstjernen hver uke. I år skal de barna som ikke fortsetter på Steinerskolen få lage kjepphester. De andre i 5-årsgruppa skal få arbeide med andre ting i ull, og det som lages skal brukes i et skuespill de skal vise når barnehageåret slutter. De som skal gå på Steinerskolen får lage kjepphester i 1.klasse.

Julemarked er lørdag 22.11. Lars (Williams pappa) informerte om julemarkedet. Han er foreldrenes julemarkedsrepresentant sammen med Camilla (Sophies og Edwards mamma) og Kjetil og Sofie (Nikolajs foreldre). Barnehagen er ansvarlig for «barnas hule», og foreldrene skal lage små rimelige ting som bare barn kan få kjøpe. Det vil bli satt opp vaktliste for markedsdagen for foreldrene. Mer informasjon kommer per e-post.

Sara (Bellas mamma) er foreldrenes representant i venneforeningen som er felles for skole og barnehage. Alle klasser, lærerne og barnehagen har hver sin representant.

Barnehagen er åpen i skolens høst og vinterferie. Vi ønsker imidlertid å få vite det dersom noen tenker å ta fri en dag eller fler i uke 40, uke 8, eller i dagene før jul. Da kan vi i tilfelle legge avspaseringstimer/dager til disse ukene for å være godt bemannet når alle barna er tilstede. 

 

Takk for oppmøtet! 

Referent Karin

Så til slutt litt ekstra som jeg glemte å si til alle:

Har noen mer frukt i haven enn dere selv bruker, er vi bare glade for å ta imot av overfloden! 

Vi minner dere om å ta med vått og skittent tøy hjem – og at det nå trengs en del forskjellig tøy siden vi nå går høsten i møte og været ikke lenger er så stabilt. Lett lue eller pannebånd. Overtrekksbukse er supert! Tøfler eller innesko er fint nå, siden det kan bli vått og glatt på gulvet. Husk å navne!

Jeg minner også om Folkehelseinstituttets anbefaling om at barn bør holdes hjemme 48 timer etter symptomfrihet ved omgangssyke. Dette for å forhindre smitte.

 • 4.april
 • 4.april
 • 4.april

Referat fra foreldremøtets fellesdel

Referat fra foreldremøtets fellesdel med blant annet forespørsel om dugnadsgruppe for maling av sandkasseslottet.

Referat fra foreldremøtets felles del 21.03.13

Foreldre og personale fra begge avdelinger møttes på Blomsterengen til felles informasjon fra Karin. Les mer

Referat fra foreldremøtet på Kløverengen 21. mars

Vi begynte med å fortelle litt om barnegruppen.

Evalueringsområdet for Kløverengen dette året har vært og er frileken inne på avdelingen.

Vi har hatt fokus på at leken skal være god og konstruktiv, og vi har lagt særlig vekt på rolleleken som er en sentral arena for språkutvikling og utvikling av sosial kompetanse. Gjennom å ta en annen rolle i rolleleken får barna erfaringer med å ta andres perspektiv, som igjen gjør det lettere å føle empati. Barna får bruke fantasien sin. Les mer