Barnehagen går over til rødt nivå fra torsdag 11.03 og fram til påske, som bestemt av Moss kommune i dag.