Bilder fra dugnad, mai-fest og potetsetting

Det var en kjempeinnsats som ble gjort på dugnadsdagen 11.mai både inne og ute! Tusen takk!
6 kubikk sand å trille ut viste seg å være i meste laget, men da ble også sandkassene ved SFO og Skogstjernen fylte.

Til mai-festen kom det mange gjester. Ida, som skal være avdelingsleder på Blomsterengen fra midten av juni, hadde også anledning til å være med oss den dagen, og nå er hun vikar på avdelingen frem til Åsa går i fødselspermisjon.

I dag har kommende 1.klasse vært på Skogstjernen og satt poteter og sådd korn.

Mandag 30.mai er det barneteaterfestival i Moss, og den dagen tar Kløverengen en tur til byen for å se en av forestillingene. Foreldrene vil få mer informasjon om dette.

Jeg minner om sommerfesten for barn, foreldre og gjester på begge avdelinger fredag 10.juni kl. 14.30.

Mvh. Karin