• 08-02-2016
  • 08-02-2016
  • 08-02-2016
  • 08-02-2016
  • 08-02-2016
  • 08-02-2016
  • 08-02-2016
  • 08-02-2016
  • 08-02-2016
  • 08-02-2016

Fredag før fastelavn var det fest i barnehagen. På begge avdelinger hadde barna invitert kosedyra sine, og på Kløverengen fikk gjestene se eventyret om “Tyrihans som fikk kongsdatteren til å le”. Så var det boller med krem til alle.