Bilder fra høsttakkefesten og forberedelsene

I dagene før festen var barna med å riste fløte til smør og male korn til mel. De var med å bake, og Kløverengen øvet skuespillet om kålrota som så ble vist til alle gjestene på festen. På dagen gjorde Marianne et grønnsakteater for barna. Suppene ble godt mottatt og foreldrene hadde med masse frukt og kaker og andre gode saker. Takk for alle bidrag til en hyggelig høsttakkefest!

Mvh. Karin