Brukerundersøkelsen 2016 viser gode resultater for Steinerbarnehagen.

79% av våre foreldre svarte på brukerundersøkelsen. Det var den nest høyeste svarprosenten av alle barnehager i Moss kommune 🙂

I år ble barnehagene ikke sammenlignet med hverandre. Hver barnehage fikk sine resultater.

På en skala fra 1-6 fikk Steinerbarnehagen et totalt snitt på 5,4. Snittet i Moss er på 5,2.

På spørsmålet «Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i»? fikk barnehagen et snitt på 5,7.
Snittet i Moss er på 5,2.

Vi ønsker alltid å forbedre oss, og tilbakemeldingene fra foreldrene er helt avgjørende!

Takk for at dere svarte på Brukerundersøkelsen 2016!

Mvh. Karin