Det er tid for å forberede neste barnehageår.

Søknadsfristen er 1.mars, og nye foreldre som vurderer å søke plass for sitt barn i vår barnehage er hjertelig velkommen til å besøke oss!

Vi fortsetter med en småbarnsavdeling og en avdeling for de større barna.

Alle som går i barnehagen nå beholder barnehageplassen til barnet begynner på skolen, eller plassen sies opp skriftlig. Det er 1 måneds oppsigelse og fristen for oppsigelse er 1.april. Dersom man ønsker å ta ut barnet av barnehagen i perioden 1. mai til 14. august må man betale for plassen.

Om dere vurderer å søke overføring til annen barnehage, eller det av andre årsaker er en mulighet for at barnet ikke skal gå i Steinerbarnehagen fra høsten 2015, må vi få beskjed om det.

Eget skjema hvor dere svarer på hvorvidt dere ønsker å beholde barnehageplassen, eller søker overføring til annen barnehage, legges ut i barnehagen og må besvares innen 14.februar.

Om overføring til annen barnehage. Nedenfor har jeg klippet fra kommunens skriv til foresatte til barn i alle barnehager i Moss.

Med vennlig hilsen Karin, 21.januar 2015

 

«Ønskes overføring til annen barnehage benyttes elektronisk søkning på www.moss.kommune.no

Her må dere krysse av for at søknaden gjelder overføring til annen barnehage. Oppgi grunn for hvorfor det søkes om overføring.

Søknadsfristen er 1. mars 2015.

Det er ingen automatikk i at man får innvilget overføring. Innvilgelse av overføringssøknadene er avhengig av opptakskriterier i den enkelte barnehage, ledighet og gruppesammensetning m.m.

I Moss kommunes barnehager gjelder følgende opptakskriterier for overføring:

  1. 5-åringer som skal ha sitt siste år i barnehage før skolestart og som ønsker nærmiljøbarnehage.
  2. Barn fra hjem med betydelige vanskeligheter med å benytte tilbudet med hensyn til åpningstider og beliggenhet.

I de ikke kommunale barnehagene gjelder den enkelte barnehages opptakskriterier, disse finner dere på www.moss.kommune.no

Hvis man får avslag på overføringssøknaden blir søknaden liggende på søkerlisten. Får man søknaden om overføring innvilget og takker ja til plassen, må man levere skriftlig oppsigelse til den barnehagen hvor barnet har plass i dag.

Det er samordnet opptak i Moss kommune. Det betyr at all søkning til barnehagene skjer gjennom Moss kommune, men det er fortsatt den enkelte barnehageeier som avgjør hvem som får plass i barnehagen. Alle barnehagene følger sine egne opptakskriterier og opptakskrets. Det er mulig å søke overføring ved hovedopptak og ved suppleringsopptak i løpet av barnehageåret.»

Kommunalavdeling kultur og oppvekst

Med hilsen Solveig Lundberg

Rådgiver barnehage (tlf. 907 37 623)