Dugnad i barnehagen onsdag 11.mai fra kl.17.00. Vi avslutter med boller og kaffe kl.19.00.

Værforbehold. Regner det utsetter vi dugnaden.

Mye skal gjøres inne i barnehagen og arbeidsoppgavene vil dere finne ved døren inn til avdelingene. Hør også med avdelingens personale.
Av tyngre oppgaver inne kan nevnes støvsuging av tak og vegger og vasking av lampekupler.
Ta med bøtte og nødvendig utstyr. Har noen støvsuger de kan ta med? Gardintrapp?

Om noen er forhindret fra å komme kan stofflampeskjermer og gardiner tas med hjem for å vaskes og strykes.

Ute skal lagret kompost fordeles i bed, og kompost fra bingen ved porten skal til lagringsbingen.

Sandkassa må fylles, og jeg bestiller 6 kubikk med sand som tippes på en presenning utenfor porten. Jeg trenger et antall foreldre med gode rygger som kan trille sanda til den store sandkassa onsdag ettermiddag. Noe skal til SFO.

Takpappen på lekeboden har huller og det trengs reparasjon. Er det en blant våre foreldre som kan ta seg av reparasjonen?
Gi meg beskjed så finner vi ut hva som må skaffes av materialer.

Det er et dobbelt røfte på gjerdet som enda står umalt. Kanskje er det en fordel å skru det fra hverandre. Malerarbeidet kan begynne dugnadsdagen, eller om noen ikke har anledning til å komme da kan det gjøres en annen dag.
Gi meg beskjed så jeg kan ha utstyret klart.

Finnes det en blant våre foreldre som kan kunsten å mure? Vi kan ha flere oppmurede bed på berget.
Kunne vi fått murt fast en stokk i bakken mon tro?
Vi ønsker å trekke en snor mellom et tre og en fast stokk til å henge tepper over til teppelekehytte. Gi meg beskjed før dugnadsdagen.

Kløverengens yttergarderobe skal få hyller og den oppgaven har Kristoffer påtatt seg.
Bård tar med en kabeltrummel som det skal lages liten lekehytte av.

Vi håper på godt vær, godt oppmøte og stor innsats! 🙂

Mvh. Karin