20181126_110922Tirsdag 27.11.18, kl 12:00 skal Kløverengen på dukketeater på Steinerskolen. Vi skal se “Til huttetutenes land”.

Vi gleder oss.

Med vennlig hilsen

Mie