Endelig rapport om radon har kommet, og det er som korttidsmålingen viste. Det er lave verdier i barnehagen.

Årsmiddelverdien er på 30 Bq/m3 på Blomsterengen og 40 Bq/m3 på Kløverengen.

Steinerskolen har en gymsal, og den får barnehagen låne. Torsdager fremover våren vil Kløverengen være der en formiddagstime.

Det er sølete og vått i barnehagen nå som is og snø smelter. Send med barna godt fottøy. Nå er det cherrox og snart gummistøvler som gjelder.

Bilder er fra den siste uken. God helg! Mvh. Karin