Endret foreldrebetaling i barnehagene

Den nye regjeringen fremmer i sitt budsjettforslag at prisen for hel plass i barnehage skal øke til kr. 2.405,- i 2014. Den forrige regjeringen hadde forslag om kr. 2.360,-. På bakgrunn av dette og med forbehold om vedtak i Stortinget, vil prisen for en heldagsplass i Steinerbarnehagen være kr. 2405,- fra og med januar 2014. Prisen for deltidsplass vil øke tilsvarende. Prisen for måltidene i barnehagen forblir uendret.