Endringer i reglene om foreldrebetaling i barnehage

Her kommer informasjon som er publisert på kommunens sider 29.04.2015

Fra 1.mai er maksprisen for en hel barnehageplass endret til kr 2.580 kroner. Samtidig innføres det en ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Ordningen ble vedtatt 17. april. Moss kommune holder nå på med å utarbeide søknadsskjemaer og informasjon om ordningen og rutiner for søknadsprosess og saksbehandling.  Så fort dette er klart, vil det bli mulig å søke om redusert betaling. Vedtakene vil selvfølgelig ha tilbakevirkende kraft slik at reduksjonen i pris vil gjelde fra 1. mai.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Med den nye maksimalprisen vil dette si at husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt under kr. 473.000 kan ha rett til redusert foreldrebetaling. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Ordningen er søknadsbasert. Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke om det. Sist tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon.  Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av gangen.

Vedtak om redusert foreldrebetaling som fattes før neste barnehageår starter 15. august 2015, kan vare ut barnehageåret 2015/2016, ettersom selvangivelsen for 2014 vil være grunnlaget for vedtaket både før og etter sommerferien.

Ordningen gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.

Les mer på moss.kommune.no

Mvh. Karin