Filmen «KidsOnTech- Vår tids største sosiale eksperiment?» Tilgjengelig og gratis gjennom Steinerbladet frem til 5. oktober 2023

Kjære Steinerbarnehageforeldre

Steinerbladets redaksjon anbefaler å se denne filmen og sende link og tekst videre til foreldre, venner og medarbeidere.

Filmen sees gratis via lenken og er tilgjengelig til 5. oktober: #KidsOnTech- Vår tids største sosiale eksperiment? Tilgjengelig til 5. oktober 2023

Filmen gir et balansert bilde i forhold til foreldrenes rolle, pedagogers rolle, teknologiens muligheter, begrensninger og farer. Filmen tar utgangspunkt i aktuelle spørsmål som vi lever med som foreldre og pedagoger; hvordan påvirker bruk av digitale verktøy og media barn og ungdom? Hvordan kan vi ha et balansert forhold til bruk av teknologi? Hvordan vi kan unngå å la teknologien få kontroll over tiden vår og livene våre?

Sett av en time og se filmen som er laget om barn, ungdom og digitale verktøy utfra et steinerpedagogisk perspektiv i møte med samfunnsutviklingen – #KidsOnTech. 

https://www.steinerbladet.no/

Teamet bak filmen beskriver sine intensjoner slik:

«Vi laget denne filmen for å minne foreldre om noe de allerede vet, rent instinktivt, at barn trenger å leke ute, de må arbeide med hendene, de må være sammen med venner, og de må selv finne ut hva de skal gjøre når de kjeder seg i hjel. I prosessen med filmen ville vi utforske hvordan vi både kunne skjerme og forberede våre barn på en verden som er i konstant og hurtig forandring, og hvor tiden ikke lar seg skru tilbake.» 

Steinerbladets redaksjon anbefaler filmen for foreldre og medarbeidere i alle barnehager og skoler. Filmen er godt egnet som bakgrunn for samtaler om skjermbruk og skjermtid, samfunn og samtid. Både med positive aspekter på teknologisk utvikling, og de mer alarmerende sidene som avhengighet, passivitet og negative konsekvenser for psykisk helse. Filmen gir ingen fasitsvar, men reiser verdifulle spørsmål. Dette er også målet til filmskaperne. De sier:

«Mens vi klippet filmen var det mange som etterspurte et enkelt svar. Men filmen gir ingen svar. Vi ønsket å få en dypere forståelse for det vi opplever som det største sosiale eksperimentet i menneskehetens historie. Filmen undersøker tema gjennom samtaler og intervjuer med foreldre, pedagoger, hjerneforskere, teknologibransjen, barnepsykologer og barn i alle aldre og fra ulike samfunnslag og kulturer. Er teknologi av det onde? Skal vi beskytte barn fra teknologien for alt det er verdt? Svaret er nei, det kunne heller ikke vært mulig selv om vi ville. Målet vårt er ikke å fortelle deg hva du skal gjøre, men vi håper at denne filmen kan bidra til å starte samtaler som er like viktige og aktuelle som samtaler om klimaendringene.» 

Filmen bringer intervjuer med skolebarn, foreldre og lærere fra USA, Tyskland, India, Frankrike, Mexico, Kina, Storbritannia og Japan. Intervjuene gir et innblikk i foreldre og læreres utfordringer i forhold til en økende bruk av teknologi hos barn, og det som beskrives som en økende avhengighet i forhold til digitale enheter, apper og skjermer.

Gjennom intervjuer med forskere og leger undersøker filmen teknologiens virkning på barn og unges utvikling.

Bidragsytere er blant andre:

Matt Richtel, journalist i New York Times.

Prof. Dr. Manfred Spitzer, hjerneforsker.

Dr. Gordon Neufeld, utviklingspsykolog.

Thomas Hübl, forfatter.

Dr. Kenneth Wesson, hjerneforsker.

Prof. Dr. Edwin Hübner, forsker på mediepedagogikk.

Prof. Dr. Paula Bleckmann, forsker på mediepedagogikk.

KidsOnTech er produsert av Paul Zehrer, Henning Kullak-Ublick, Pierre Laurent, Eric Ivey, Maren Wickwire og Gillian Lerner.