Foreldremøte i barnehagen torsdag 7.september kl.19.00

Velkommen til foreldremøte torsdag 07.september!
Vi møtes fra begge avdelinger på Blomsterengen kl. 19.00

Vi begynner med presentasjon av personalet og foreldre/barn.

Vi trenger en referent og det er fint om en av foreldrene kan melde seg.

Diverse saker/informasjon det er greit å snakke om i fellesskap tas opp nå.

Så blir det informert litt om fester og begivenheter utover høsten, bl.a. høsttakkefesten med jubileumsfeiring, som barnehagen inviterer til onsdag 13. september kl.14.30. Velkommen alle!
Skolen og barnehagen er 40 år.

Dugnadsgruppa ved Anders Kyvik. Barnehagens uteområde.

Vi får informasjon av Kaya H. om barnehagens og skolens julemarked, og Elisabeth H. vil informere om venneforeningen.
Valg av julemarkedsrepresentanter.

Mie vil fortelle litt om foreløpige planer for 5-åringsgruppa, og vi tar en samtale rundt barnehagens årsplan og nye punkter i ny rammeplan for barnehager.

I løpet av høsten blir det mulighet for foreldresamtaler, og ønsker noen en samtale før det blir tatt et initiativ fra barnehagen er dere velkommen til å si ifra.

Info. om fotografering, parkering, Steinerbladet til alle foreldre.

Eventuelt.

Så forflytter foreldrene og personalet fra Kløverengen seg til sin avdeling.

På hver avdeling blir det nå te, kaffe, frukt og kjeks.
Nå får dere høre litt om hverdagen i barnehagen. Om gruppene og leken og hva vi tenker oss fremover.
Gi gjerne tilbakemeldinger på de første ukene i barnehagen.
Hva sier barna hjemme om livet i barnehagen? Hvordan opplever dere som foreldre at dere og barna blir møtt?
Eventuelt, si ifra på forhånd hvis det er noe dere ønsker vi skal snakke sammen om.
Vi avslutter senest kl.21.00

Velkommen ønskes dere av alle ansatte i barnehagen!

Vi håper alle kan komme. Lar det seg ikke gjøre må vi få vite det på forhånd.

Mvh. Karin