Første dag etter påske lette barna etter egg i barnehagen.

På morgenen ble Blomsterengen invitert inn på Kløverengen for å være med på ringen. Sammen sang barna «haren ut i gresset» og «i en skog en stue lå», og så delte de frukt med hverandre. På eventyrrommet fikk barna høre eventyret om haren som maler eggene og gjemmer dem. Da ville alle ut i hagen for å se om haren også hadde gjemt egg til oss, og det hadde han!

På onsdagen var de eldste barna på besøk hos 1.klasse i Skogstjernen. Det ble en hyggelig dag, og barna fikk være med på hele skoledagen frem til skolebarna skulle på SFO.

Vi har deilige dager med mye utelek, og ofte spiser barna ettermiddagsmåltidet ute.

Idag har barnehagen hatt kommunalt tilsyn. Temaet for tilsynet var «barns trivsel – mobbing». Barnehagen har utarbeidet en «mot mobbing- plan», som senere vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Representantene fra barnehageforvaltningen begynte møtet med å gratulere oss med resultatet på Brukerundersøkelsen. Den viste at foreldrene i Steinerbarnehagen er svært fornøyde med sin barnehage.

Jeg vil minne om dugnaden som vi har på ettermiddagen tirsdag 6.mai.

God helg!

Mvh. Karin