Vi ønsker velkommen til høsttakkefest i barnehagen

Barna skal ha skuespill og vi spiser gode supper, hjemmebakte rundstykker og smør som barna selv har kjernet.

Hilsen <3 alle oss i barnehagen <3