Kløverengen er invitert til eurytmiforestilling i Lille salen kommende tirsdag.

Tirsdag 20.januar kommer Charlotte og Gøran Krantz som begge arbeider med eurytmi ved Steinerhøyskolen i Jærna. De skal vise forestillingen om skinnvotten og alle dyrene. Småklassene og Kløverengen er invitert, og forestillingen er i Lille salen kl. 10.00.

Forrige fredag ble pepperkakehuset knust, og da var det fint å være i den nyoppsatte lavoen.

Barna står og sager ved, de sager store kubber. De sager gran og bjørkeved og rot og tyristubber. De sager fint, de sager fort, så hviler de når det er gjort.

Mvh. Karin