• 09.12.14
  • 09.12.14
  • 09.12.14

Hun heter Stine og skal være hos oss frem til 6.mars.

Benjamin skal fra nå ha praksis på Blomsterengen og han skal være hos oss ut våren.