Mandag 16. juni kl.18.00 er det årsmøte i venneforeningen.

Årsmøte i venneforeningen er øverste organ for Stiftelsen Steinerskolen i Moss og Stiftelsen Steinerbarnehagen i Moss.

I venneforeningen er både skolens og barnehagens foreldre og ansatte medlemmer.

Årsmøtet velger representanter til alle skolens styrende organer og til barnehagens stiftelsesstyre.

Helge Isberg Gillespie tar gjenvalg for foreldrene og Anders Lorenzen, fortsetter som stiftelsesstyrets formann. Torill og Marianne fortsetter som ansatterepresentanter.

Årsmøtet mottar også rapporter fra skolens og barnehagens drift og økonomi og fra alle skolens komiteer i tillegg til venneforeningens aktiviteter og drift.

Årsmøtet holdes i skolens store sal og begynner kl. 18.00. Dagsorden og møtepapirer vil være tilgjengelige der.