Ny sats for foreldrebetaling

Maksimalprisen for foreldrebetaling heves fra 1.januar 2015. Den nye satsen blir kr. 2480,- pr. mnd. Denne økningen er i forhold til  den forventede prisøkningen i Norge i 2015 på rundt 3 prosent. Inkludert alle måltider blir dette kr. 2780,-pr. barn og kr. 4816,- for søskenpar pr. mnd.

Fra 1.mai foreslår regjeringen å øke foreldrebetalingen til kr. 2580,- pr. mnd.

Mvh. Karin