Omgangssyke i barnehagen.

Det går omgangssyke i barnehagen i disse dager.
Barn og ansatte som blir rammet skal etter folkehelseinstituttets anbefaling være hjemme fra barnehagen i 48 timer etter symptomfri. Dette for å begrense omfanget.

Mvh. Karin